Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury dla Komitetu Protestacyjnego Mieszkańców Brzozówka, Kieleńskiej Huty i Okolic przesłana do wiadomości Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Pismo Wójta Gminy

Pismo Wójta Gminy do Zastępcy Dyrektora Generalnego GDDKiA w Warszawie podtrzymujące stanowisko władz Gminy Szemud w kwestii przebiegu trasy S-6 przez teren Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Odpowiedź GDDKiA o/Gdańsk na pismo Wójta

Odpowiedź GDDKiA o/Gdańsk na pismo Wójta w sprawie STEŚ II wraz z dołączoną kserokopią odpowiedzi projektanta: DHV Polska Sp. z o. o.
Czytaj więcej...

Pismo projektanta: DHV Polska Sp. z o. o.

Pismo projektanta: DHV Polska Sp. z o. o. w sprawie STEŚ II oraz odpowiedź Wójta Gminy
Czytaj więcej...

Protokół

Protokół z przeprowadzonej akcji zbierania ankiet w sprawie przebiegu Trasy S-6
Czytaj więcej...

Pismo Komitetu Protestacyjnego Mieszkańców

Pismo Komitetu Protestacyjnego Mieszkańców Brzozówka, Kieleńskiej Huty i Okolic z dnia 17 sierpnia 2009r. do GDDKiA do wiadomości Wójta Gminy oraz odpowiedź GDDKiA Oddział w Gdańsku do wiadomości Wójta Gminy w sprawie przebiegu Trasy S-6 przez teren ...
Czytaj więcej...

Konsultacje

Konsultacje w Kielnie w dniu 17.08.2009r. w sprawie przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud ODWOŁANE
Czytaj więcej...

Protokół

Protokół ze spotkania organizacyjnego w Szemudzie w dniu 11 sierpnia 2009r. na temat przeprowadzenia badania ankietowego w sprawie przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Ankieta

Ankieta w sprawie przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Konsultacje

Konsultacje w Kielnie w dniu 17.08.2009r. w sprawie przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Pismo Komitetu Protestacyjnego

Pismo Komitetu Protestacyjnego Mieszkańców Brzozówka, Kieleńskiej Huty i Okolic z dnia 06.08.2009r. do Dyrektora GDDKiA w Warszawie z prośbą o interwencję w sprawie przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Pismo Komitetu Protestacyjnego

Pismo Komitetu Protestacyjnego Mieszkańców Brzozówka, Kieleńskiej Huty i Okolic z dnia z dnia 05.08.2009r. do Premiera RP Pana Donalda Tuska z prośbą o interwencję w sprawie przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Odpowiedź Wójta Gminy

Odpowiedź Wójta Gminy dla Społecznego Komitetu Protestacyjnego Mieszkańców Koleczkowa na pismo z dnia 04.08.2009r. w sprawie podjęcia stanowiska n.t. przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Pismo Społecznego Komitetu Protestacyjnego

Pismo Społecznego Komitetu Protestacyjnego Mieszkańców Koleczkowa z dnia 04.08.2009r. do Wójta Gminy w sprawie podjęcia stanowiska n.t. przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Oświadczenie

Oświadczenie Rady Gminy w Szemudzie z dnia 03.08.2009r.
Czytaj więcej...

Protokół

Protokół ze spotkania z dnia 29 lipca 2009r. dot. przebiegu wariantów A i A1 Trasy S6 w Kielnie, zogranizowanego przez komitet protestacyjny mieszkańców Kielna, Brzozówka i Kieleńskiej Huty. (Komitet ponosi odpowiedzialność za treść protokołu)...
Czytaj więcej...