Droga S6 to planowana droga ekspresowa w układzie docelowej sieci dróg szybkiego ruchu Polski, łącząca Szczeciński Obszar Metropolitalny i drogę ekspresową S3 (węzeł Goleniów), przez Kołobrzeg, Koszalin, Słupsk z Trójmiastem i autostradą A1 (węzeł Rusocin), o łącznej długości ok. 340 km. Droga ekspresowa S6 ma być trasą dwujezdniową, o dwóch pasach ruchu w każdą stronę, z całkowicie bezkolizyjnymi skrzyżowaniami.

Projektowana droga ekspresowa S6 jest główną trasą drogową Pomorza przecinającą je w układzie równoleżnikowym i należy do najważniejszych ogniw krajowego systemu komunikacyjnego. Zastąpi w roli głównej arterii obecną drogę krajową nr 6, mając w stosunku do niej zmodyfikowany przebieg na niektórych odcinkach. Lokalnie pełnić będzie funkcję obwodnicy wielu pomorskich miast i miejscowości.

Droga S6 ma także znaczenie dla transportu międzynarodowego, należąc do europejskiego korytarza transportowego, uzupełniającej sieci drogowej TEN-T ustanowionej na lata 2014-2020, prowadzącego z Niemiec poprzez Polskę, Obwód Kaliningradzki, do państw nadbałtyckich. Stanowi część międzynarodowej drogi E28 Berlin – Mińsk Białoruski i pokrywającej się z nią w znacznej mierze Via Hanseatica (Drogi Hanzeatyckiej) – łączącej miasta południowego Bałtyku od Lubeki aż po Rygę, Tallin i Petersburg.

Aneks do Protokołu nr 29/2009 z posiedzenia KOPI w dniu 14 lipca 2009r. /przesłany przez GDDKiA/

Czytaj więcej...

Pismo do GDDKiA przedstawiające stanowisko władz Gminy Szemud w sprawie wariantu A2

Czytaj więcej...

Raport z przeprowadzonych konsultacji przesłany przez GDDKiA

Czytaj więcej...

Raport z ankietowania mieszkańców gminy Szemud przesłany przez GDDKiA

Czytaj więcej...

Pismo z GDDKiA w sprawie korekty przebiegu wariantu A-2 Trasy S-6 na obszarze Bojana

Czytaj więcej...

Protokół z przeprowadzonej akcji zbierania ankiet w sprawie przebiegu Trasy S-6

Czytaj więcej...

ANKIETA w sprawie przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud

SZANOWNI MIESZKAŃCY W związku z trwającymi pracami nad wyborem wariantu przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad po raz kolejny wystąpiła z prośbą do mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości położon...
Czytaj więcej...

Mapy z zaznaczonym podwariantem A2 przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud /przesłane przez GDDKiA/

Spotkanie informacyjne w Bojanie w dniu 03.11.2009r. w sprawie przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne w Bojanie w dniu 3 listopada 2009r. w sprawie trasy S-6

Spotkanie informacyjne w Bojanie w dniu 03.11.2009r. w sprawie przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Komunikat Rady Gminy Szemud

Czytaj więcej...

Protokół nr 35/2009 z posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy GDDKiA w dniu 28 sierpnia 2009r. /przesłany przez GDDKiA/

Czytaj więcej...

Szczegółowe mapy poszczególnych wariantów przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud /przesłane przez GDDKiA/

Szanowni Państwo! Poniżej załączamy szczegółowe mapy poszczególnych wariantów przebiegu Trasy S-6 przez teren naszej gminy. Mapy te - w formacie PDF - otrzymaliśmy dzięki uprzejmości GDDKiA.
Czytaj więcej...

Raport

Raport z ankietowania mieszkańców gminy Szemud przesłany przez GDDKiA
Czytaj więcej...

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury dla Komitetu Protestacyjnego Mieszkańców Brzozówka, Kieleńskiej Huty i Okolic przesłana do wiadomości Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Pismo Wójta Gminy

Pismo Wójta Gminy do Zastępcy Dyrektora Generalnego GDDKiA w Warszawie podtrzymujące stanowisko władz Gminy Szemud w kwestii przebiegu trasy S-6 przez teren Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Odpowiedź GDDKiA o/Gdańsk na pismo Wójta

Odpowiedź GDDKiA o/Gdańsk na pismo Wójta w sprawie STEŚ II wraz z dołączoną kserokopią odpowiedzi projektanta: DHV Polska Sp. z o. o.
Czytaj więcej...

Pismo projektanta: DHV Polska Sp. z o. o.

Pismo projektanta: DHV Polska Sp. z o. o. w sprawie STEŚ II oraz odpowiedź Wójta Gminy
Czytaj więcej...

Protokół

Protokół z przeprowadzonej akcji zbierania ankiet w sprawie przebiegu Trasy S-6
Czytaj więcej...

Pismo Komitetu Protestacyjnego Mieszkańców

Pismo Komitetu Protestacyjnego Mieszkańców Brzozówka, Kieleńskiej Huty i Okolic z dnia 17 sierpnia 2009r. do GDDKiA do wiadomości Wójta Gminy oraz odpowiedź GDDKiA Oddział w Gdańsku do wiadomości Wójta Gminy w sprawie przebiegu Trasy S-6 przez teren ...
Czytaj więcej...

Konsultacje

Konsultacje w Kielnie w dniu 17.08.2009r. w sprawie przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud ODWOŁANE
Czytaj więcej...