Podsumowanie I etapu wdrażania PROW na lata 2007-2013 – Oś IV Leader – konferencja „Leader szansą dla rozwoju kaszubskiej wsi” Szemud, 18.12.2009

W dniu 18 grudnia 2009 roku w Hali widowiskowo – Sportowej w Szemudzie odbyła się, z udziałem przedstawicieli władz samorządowych gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju oraz przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku (Departament PROW), konfe...
Czytaj więcej...

Aneks do Protokołu nr 29/2009 z posiedzenia KOPI w dniu 14 lipca 2009r. /przesłany przez GDDKiA/

Czytaj więcej...

2009

01 01 02 02 03 03 04 04 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12
Czytaj więcej...

Konferencja „Leader szansą dla rozwoju kaszubskiej wsi”

LGD "Kaszubska Droga" organizuje konferencję pt.: „Leader szansą dla rozwoju kaszubskiej wsi”.
Czytaj więcej...

Pismo do GDDKiA przedstawiające stanowisko władz Gminy Szemud w sprawie wariantu A2

Czytaj więcej...

Raport z przeprowadzonych konsultacji przesłany przez GDDKiA

Czytaj więcej...

Raport z ankietowania mieszkańców gminy Szemud przesłany przez GDDKiA

Czytaj więcej...

Pismo z GDDKiA w sprawie korekty przebiegu wariantu A-2 Trasy S-6 na obszarze Bojana

Czytaj więcej...

Protokół z przeprowadzonej akcji zbierania ankiet w sprawie przebiegu Trasy S-6

Czytaj więcej...

ANKIETA w sprawie przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud

SZANOWNI MIESZKAŃCY W związku z trwającymi pracami nad wyborem wariantu przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad po raz kolejny wystąpiła z prośbą do mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości położon...
Czytaj więcej...

Mapy z zaznaczonym podwariantem A2 przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud /przesłane przez GDDKiA/

Spotkanie informacyjne w Bojanie w dniu 03.11.2009r. w sprawie przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne w Bojanie w dniu 3 listopada 2009r. w sprawie trasy S-6

Spotkanie informacyjne w Bojanie w dniu 03.11.2009r. w sprawie przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Gmina Wejherowo nowym członkiem LGD

W ciągu ostatnich miesięcy przez władze LGD prowadzone były rozmowy w zakresie rozszerzenia działalności Stowarzyszenia na obszar Gminy Wejherowo.
Czytaj więcej...

Komunikat Rady Gminy Szemud

Czytaj więcej...

Protokół nr 35/2009 z posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy GDDKiA w dniu 28 sierpnia 2009r. /przesłany przez GDDKiA/

Czytaj więcej...

Szczegółowe mapy poszczególnych wariantów przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud /przesłane przez GDDKiA/

Szanowni Państwo! Poniżej załączamy szczegółowe mapy poszczególnych wariantów przebiegu Trasy S-6 przez teren naszej gminy. Mapy te - w formacie PDF - otrzymaliśmy dzięki uprzejmości GDDKiA.
Czytaj więcej...

Raport

Raport z ankietowania mieszkańców gminy Szemud przesłany przez GDDKiA
Czytaj więcej...

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury dla Komitetu Protestacyjnego Mieszkańców Brzozówka, Kieleńskiej Huty i Okolic przesłana do wiadomości Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Pismo Wójta Gminy

Pismo Wójta Gminy do Zastępcy Dyrektora Generalnego GDDKiA w Warszawie podtrzymujące stanowisko władz Gminy Szemud w kwestii przebiegu trasy S-6 przez teren Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Odpowiedź GDDKiA o/Gdańsk na pismo Wójta

Odpowiedź GDDKiA o/Gdańsk na pismo Wójta w sprawie STEŚ II wraz z dołączoną kserokopią odpowiedzi projektanta: DHV Polska Sp. z o. o.
Czytaj więcej...