Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta, wraz z przebiegiem lini...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta, wraz z przebiegiem lini...
Czytaj więcej...

Odebrany obszar nr 7 związany z budową sieci kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (priorytet I działanie 1.1)

W dniach od 11.05.2011 r. do 26.05.2011 r. trwały czynności odbiorowe związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Dobrzewino, w obszarze nr 7.
Czytaj więcej...

Oświetlenie ul. Gdyńskiej w Kowalewie

Zakres inwestycji obejmował budowę linii kablowej nN oraz montaż i stawianie 4 szt. słupów oświetleniowych.
Czytaj więcej...

Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Bojano (ul. Wrzosowa i ul. Lesoki)

Zakres inwestycji obejmował budowę linii kablowej nN oraz montaż i stawianie 10 szt. słupów oświetleniowych.
Czytaj więcej...

Modernizacja łącznika przy Gimnazjum w Szemudzie

Zakres inwestycji obejmował naprawienie powierzchni ścian, czyszczenie ścian, naprawienie powierzchni sufitu, oczyszczenie sufitu, okładziny ścian i sufitu, malowanie ścian i sufitu, osadzenie korytka odwadniającego, montaż studzienki i montaż odbojn...
Czytaj więcej...

Oświetlenie ul. Jarzębinowej / ul. Leśnej w Kielnie

Zakres inwestycji obejmował budowę linii kablowej nN oraz montaż i stawianie 4 szt. słupów oświetleniowych.
Czytaj więcej...

Oświetlenie ul. Polnej w Szemudzie

Zakres inwestycji obejmował budowę linii kablowej nN oraz montaż i stawianie 5 szt. słupów oświetleniowych.
Czytaj więcej...

Oświetlenie ul. Gdańskiej w Kamieniu (w kierunku Szemuda)

Zakres inwestycji obejmował budowę linii kablowej nN, oraz montaż i stawianie 4 szt. słupów oświetleniowych.
Czytaj więcej...