Wykonanie elewacji szkoły w Łebieńskiej Hucie – etap III

Zakres inwestycji obejmował wykonanie izolacji i ocieplenie ścian fundamentowych, docieplenie ścian elewacyjnych styropianem grubości 12 cm, wykonanie wyprawy elewacyjnej i pomalowanie farbą silikonową, wymianę obróbek blacharskich w tym okapów okien...
Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej w Zęblewie

Zakres inwestycji obejmował wykonanie sieci wodociągowej o długości ok. 2580,7 m wraz z przyłączami do 7 działek. Zamontowano również 8 hydrantów nadziemnych z zasuwą.
Czytaj więcej...

Budowa chodnika wzdłuż ul. Jeziornej w Kielnie

Zakres inwestycji obejmował demontaż i utylizacje krawężników, ułożenie kostki brukowej betonowej szarej na podsypce cementowo - piaskowej na długości ok. 138 mb, ułożenie kostki brukowej betonowej czerwonej na podsypce cementowo - piaskowej na zjeźd...
Czytaj więcej...

Zagospodarowanie przestrzeni społecznej aktywności dla mieszkańców Łebna i wsi sąsiednich

Zakres inwestycji obejmował przebudowę boiska sportowego, budowę amfiteatru, budowę ciągów komunikacyjnych - pieszo jezdnych, budowę chodników i ogrodzeń wraz z ekranami ochronnymi boiska - piłko chwytami oraz wzmocnienie istniejącej skarpy przez p...
Czytaj więcej...

LGD Kaszubska Droga ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom ...
Czytaj więcej...

Odebrany obszar nr 8 związany z budową sieci kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (priorytet I działanie 1.1)

W dniu 14.07.2011 r. odbyły się czynności odbiorowe związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Koleczkowo, w obszarze nr 8.
Czytaj więcej...

Letni Festiwal Filmów Kaszubskich i o Kaszubach

Letni Festiwal Filmów Kaszubskich i o Kaszubach jest nowatorską i pionierską inicjatywą, która w ciągu wakacji będzie realizowana na terenie Gminy Żukowo. Pierwszy seans odbędzie się 30 czerwca 2011, ostatni 1 września 2011r.
Czytaj więcej...