ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OSP RP W SZEMUDZIE

ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OSP RP W SZEMUDZIE [list] 1. Prezes – Zbigniew Engelbrecht [/list] [list] 2. Wiceprezes – Grzegorz Lasowski [/list] [list] 3. Wiceprezes – Stanisław Milewczyk [/list] [list] 4. Komendant Gminny Związ...
Czytaj więcej...

SKŁADY ZARZĄDÓW OSP

OSP Bojano [list] Prezes – Piotr Dziecielski [/list] [list] Naczelnik – Andrzej Mazur [/list] [list] Wiceprezes – Jacek Niewęgłowski [/list] [list] Wiceprezes – Alojzy Damaszke [/list] [list] Z-ca naczelnika – Ireneusz Skocki [/list] [list] Sek...
Czytaj więcej...

Budowa drogi Szemud – Grabowiec (ul. Myśliwska) – II etap

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi gminnej o łącznej długości ok. 600m, wzmocnienie podbudowy poprzez wyrównanie profilu poprzecznego i podłużnego kruszywem naturalnym-pospółką, ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysow...
Czytaj więcej...

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych (budowa drogi Będargowo-Zęblewo II etap i modernizacja drogi Zęblewo-Będargowo III etap)

Zakres inwestycji obejmował wykonanie odcinka drogi gruntowej o łącznej długości ok. 780 mb i szerokości nawierzchni 3,20 m. Modernizacja obejmowała wykonanie nawierzchni bitumicznej o łącznej grubości 7 cm na podbudowie z kruszywa o grubości 15 cm w...
Czytaj więcej...

Modernizacja drogi gminnej Kowalewo-Kłosówko – III etap w km od 0+880 do 1+080 (długość 200mb)

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie odcinka drogi gminnej o długości ok. 200 mb i szerokości nawierzchni 4 m. Modernizacja obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej o łącznej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa mineralnego grubości 15 cm wraz z ...
Czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej Kamień – Kieleńska Huta dz. nr 196/3 na odcinku dł. 150 mb

Zakres inwestycji obejmował wykonanie przebudowy drogi gminnej na odcinku długości 150 mb w tym: mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznej grysowo - ż...
Czytaj więcej...

„Turniej ORLIKA” o Puchar Premiera Donalda Tuska

Na boisku „ORLIK 2012” w Szemudzie w dniach 10-20 września odbędą się eliminacje gminne: „Turnieju ORLIKA” o Puchar Premiera Donalda Tuska.
Czytaj więcej...