Budowa drogi gminnej Kamień – Kowalewo ul. Letniskowa (od Rybarni w kierunku Kowalewa) w km od 0+000,00 do 0+200,00

Zakres inwestycji obejmował przebudowę odcinka drogi o długości 200 m w tym budowę skrzyżowania, zjazdów na posesję z ułożeniem na powyższych odcinkach nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.
Czytaj więcej...

Budowa chodnika, przebudowa nawierzchni oraz odwodnienie drogi w Szemudzie

Zakres inwestycji obejmował przebudowę ul. Błaszkowskiego 86 m asfaltu o szerokości 5m do włączenia w drogę wojewódzką nr 224 wraz z chodnikiem, oraz przedłużenie chodnika od apteki do placu remizy OSP przy ul. Wejherowskiej.
Czytaj więcej...

Kalendarz imprez sportowych – październik 2011

Poniżej zamieszczamy kalendarz imprez sportowych na miesiąc październik 2011r.
Czytaj więcej...

VI Jesienny Kaszubski Bieg Lesoków

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie oraz Ryszard Tomys - Radny Gminy Szemud serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców gminy Szemud na VI Jesienny Kaszubski Bieg Lesoków.
Czytaj więcej...

Budowa chodnika w Łebieńskiej Hucie od szkoły do ul. Jeziornej – etap końcowy

Zakres inwestycji obejmował wykonanie chodnika o długości 165 mb i szerokości 1,5 m w tym wykonanie koryta, ułożenie kostki brukowej betonowej grub. 8 cm i grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie studni oraz kanalizacji deszczowej z rur...
Czytaj więcej...

Zbiórka odpadów niebezpiecznych

Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" organizuje zbiórkę odpadów niebezpieczncyh.
Czytaj więcej...

Budowa boiska sportowego w Bojanie – II etap

Zakres inwestycji obejmował wykonanie przemieszczeń spycharkami mas ziemnych oraz wykonanie drenażu - ciągi główne.
Czytaj więcej...

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom ...
Czytaj więcej...

Harmonogram zebrań wiejskich

Poniżej zamieszczamy harmonogram zebrań wiejskich, organizowanych z inicjatywy sołtysów i rad sołeckich w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego.
Czytaj więcej...

Ankieta nt. turystyki. Zapraszamy do wypełnienia i wysłania.

W związku z przygotowaniami prowadzonymi przez LGD "Kaszubska Droga" w sprawie opracowania strategii rozwoju turystyki na obszarze LGD, w tym na obszarze naszej gminy, zwracamy się prośbą o wypełnianie oraz przesyłanie załączonej ankiety na...
Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej w Kielnie ul. Sikorskiego

Zakres inwestycji obejmował wykonanie sieci wodociągowej o długości ok. 407,85 mb, 4 zasuwy żeliwne kołnierzowe, 1-go hydrantu nadziemnego DN 80 z zasuwą żeliwną kołnierzową oraz 6 przyłączy wodociągowych.
Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej w Kamieniu ul. Beżowa i Jastrzębia

Zakres inwestycji obejmował wykonanie sieci wodociągowej o długości ok. 467,55 mb, 3 zasuw żeliwnych kołnierzowych, 3 hydrantów nadziemnych z zasuwą żeliwną kołnierzową oraz 18 przyłączy wodociągowych.
Czytaj więcej...

Nowa wersja strony internetowej

Witamy Państwa na nowej wersji naszej strony internetowej.
Czytaj więcej...

PROW na lata 2007-2013

Czytaj więcej...

PO Infrastruktura i Środowisko

Czytaj więcej...