Kalendarz imprez sportowych w Hali Widowiskowo-Sportowej w Szemudzie na listopad 2011 r.

Kalendarz imprez sportowych w Hali Widowiskowo-Sportowej w Szemudzie na listopad 2011r. Zapraszamy!
Czytaj więcej...

Szkolenia LGD

Lokalna Grupa Działania "Kaszubska Droga" organizuje szkolenia z zakresu działań "Odnowa wsi" oraz "Małe projekty". Poniżej zamieszczamy szczegółową informację na ten temat.
Czytaj więcej...

Budowa chodnika i zatoczki w Jeleńskiej Hucie (do SP Jeleńska Huta ul. Szkolna)

Zakres inwestycji obejmował wykonanie zatoczki autobusowej o szerokości 3,0 m, peronu przystanku o szerokości 1,5 m oraz wykonanie chodnika o szerokości 1,5 m i długości 97 mb . Nawierzchnie zostały wykonane z kostki betonowej gr. 8cm.
Czytaj więcej...

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zduńskiej w Koleczkowie

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie budowy linii kablowej nN oraz montaż i stawianie słupów 2/2; 2/1; 5/1; 7/1.
Czytaj więcej...

Budowa placu rekreacyjnego „Figle na Wzgórzu” wraz z boiskiem sportowym w Rębiskach – etap I

Zakres inwestycji obejmował wykonanie ścieżek pieszych i rowerowych, boiska trawiastego wraz z piłko chwytami.
Czytaj więcej...

LGD

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom ...
Czytaj więcej...

Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży

Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 151/III/2011 Wójta Gminy Szemud z dnia 29.09.2011r.
Czytaj więcej...

Odebrany obszar nr 9 związany z budową sieci kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (priorytet I działanie 1.1)

W dniu 03.10.2011 r. odbyły się czynności odbiorowe związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Koleczkowo, w obszarze nr 9.
Czytaj więcej...