Budowa chodnika w Łebnie ul. Ofiar Stutthofu – III etap

Zakres inwestycji obejmował budowę chodnika z kostki brukowej betonowej o powierzchni ok. 470m2 oraz odwodnienia korpusu wodnego wraz ze studniami rewizyjnymi i kratką ściekową.
Czytaj więcej...

Szkolenie dla beneficjentów LGD

LGD "Kaszubska Droga" organizuje szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w ramach działania "Małe Projekty".
Czytaj więcej...

Nowy nabów wniosków przez LGD

LGD "Kaszubska Droga" ogłasza nowy nabór wniosków w ramach działań: "Odnowa wsi" i "Małe Projekty".
Czytaj więcej...

Budowa przyłączy kanalizacyjnych do obiektów użyteczności publicznych w Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie

Zakres inwestycji obejmował 5 przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości 133 mb.
Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociagowej w Kowalewie ul. Na Zagajnik

Zakres inwestycji obejmował budowę sieci wodociągowej PE DN 110; L= ok. 1 160 m, PE DN 90; L=ok. 189 m wraz z 28 sięgaczami.
Czytaj więcej...

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Uprzejmie informujemy, że na terenie Gminy Szemud, począwszy od dnia 1 października 2012r. w poszczególnych wsiach sołeckich ustawiony będzie kontener, przeznaczony na odpady wielkogabarytowe.
Czytaj więcej...

LGD

Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” i Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” zapraszają na Rajd inaugurujący funkcjonowanie ponad 300 km tras Nordic Walking w 3 powiatach wejherowskim, lęborskim i puckim
Czytaj więcej...

Budowa drogi Będargowo – Zęblewo – II etap (droga gminna w Będargowie ul. Różny Dąb)

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi gminnej w Będargowie ul. Różny Dąb o szerokości 3,2 o długości 150 m wraz z budową zjazdu na posesję.
Czytaj więcej...

Przebudowa drogi Będargowo – Zęblewo – III etap (droga gminna w Będargowie na odcinku 700 m)

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi gminnej w Będargowie ul. Różny Dąb o długości 700 m i szer. 3,2 m oraz budowę zjazdów.
Czytaj więcej...

Budowa chodnika w Szemudzie na ul. Wejherowskiej od apteki do SKR-u i szerokości 2 m i długości 180 m

Zakres inwestycji obejmował budowę chodnika z kostki brukowej betonowej o powierzchni ok. 360 m2, poszerzenie jezdni z kruszywa łamanego oraz z mieszanki mineralno-bitumicznej o powierzchni ok. 87,63 m2 oraz wykonanie odwodnienia korpusu drogowego....
Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej w Kielnie – Bożanka

Zakres inwestycji obejmował budowę sieci wodociągowej o długości 566 m.
Czytaj więcej...

Kalendarz imprez w GCKSiR w Szemudzie na wrzesień 2012

Kalendarz imprez w GCK,S i R w szemudzie na miesiąc wrzesień 2012
Czytaj więcej...

Komunikat prasowy w sprawie drogi relacji Karczemki – Tuchom

W dniu 12 września 2012 roku w Szemudzie odbyło się spotkanie w sprawie drogi relacji Karczemki - Tuchom z udziałem przedstawicieli władz samorządowych oraz zarządców dróg przyległego obszaru.
Czytaj więcej...

Budowa oświetlrnia ulicznego w Szemudzie przy ul. Na Wzgórzu

Zakres inwestycji obejmował montaż i stawianie latarni ulicznej - 1 szt. oraz montaż szafy oświetleniowej.
Czytaj więcej...

UWAGA !!! Konkurs fotograficzny !

UWAGA !!! Konkurs fotograficzny !!! Nie jest za późno na zgłoszenie się do konkursu "Moje dziecko na wakacjach". Szczegóły w załączniku.
Czytaj więcej...

Lokalna Grupa Działania ” Kaszubska Droga” zaprasza na Nordic Walking

Lokalna Grupa Działania " Kaszubska Droga" zaprasza na Nordic Walking.
Czytaj więcej...

Pomorskie Parki Nordic Walking

Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” zaprasza wszystkich zainteresowanych nabyciem umiejętności „chodzenia z kijkami” do wzięcia udziału w instruktarzu Nordic Walking.
Czytaj więcej...

Modernizacja ul. Tredera w Kielnie (dokończenie)

Zakres inwestycji obejmował wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o powierzchni 199,5 m2, nawierzchni z kostki brukowej betonowej 8 cm o powierzchni ok. 24,75 m2 oraz budowa studni rewizyjnej wraz ze studzienkami ściekowymi betonowymi.
Czytaj więcej...

Karate w Gminie Szemud

Zapraszamy do udziału w zajęciach karate !
Czytaj więcej...

Budowa pętli autobusowej w Warznie

Zakres inwestycji obejmował budowę chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 oraz budowę pętli do zawracania z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 i wykonanie drenażu (studnia ściekowa).
Czytaj więcej...