Budowa nawierzchni ul. Chłopskiej w Dobrzewinie – I etap

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi gminnej o łącznej długości 350 mb wraz z budową 4 zjazdów na posesję.
Czytaj więcej...

Budowa chodnika w Szemudzie ul. Mercerstwo – II etap

Zakres inwestycji obejmował budowę chodnika o szerokości 1,5 m i długości ok. 205 m wraz z wykonaniem krawężników betonowych.
Czytaj więcej...

Modernizacja chodnika w Szemudzie na ul. Kartuskiej

Zakres inwestycji obejmował budowę chodnika o szerokości 1,5 m i długości ok. 100 m.
Czytaj więcej...

Budowa drogi Łebno – Głodowo z przebudową kabli telekomunikacyjnych

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi gminnej o długości ok. 250 m, budowę zjazdów na drogi poprzeczne oraz przebudowę kabli telekomunikacyjnych o długości ok. 336 m.
Czytaj więcej...

Remont drogi w Przetoczynie ul. Laski – ułożenie płyt JOMB na odcinku od km 0+000 do km 0+100

Zakres inwestycji obejmował wykonanie nawierzchni z płyt JOMB podwójnie zbrojnych o powierzchni 400 m2 oraz wykonanie zjazdów.
Czytaj więcej...

Budowa hali sportowej przy istniejącej szkole w miejscowości Bojano

Zakres inwestycji obejmuje budowę hali sportowej, która jest obiektem przyszkolnym, wolno stojącym, nie podpiwniczonym, część hali sportowej jest parterowa, a część, stanowiąca zaplecze jest 2-kondygnacyjna. Rzut obiektu jest prostokątem o szerokości...
Czytaj więcej...

Ułożenie płyt JOMB na ul. Podgórnej w Szemudzie na odcinku od km 0+030 do km 0+095 – 65 mb

Zakres inwestycji obejmował wykonanie nawierzchni z płyt JOMB podwójnie zbrojnych o powierzchni ok. 325 m2. oraz pobocza.
Czytaj więcej...

Budowa drogi ul. Okrężna w Jeleńskiej Hucie – I etap (ok. 120 mb)

Zakres inwestycji obejmował budowę drogi o długości ok. 120 mb oraz wykonanie zjazdów.
Czytaj więcej...

Utwardzenie drogi sołeckiej w Zęblewie w kierunku Łebna

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi sołeckiej w Zęblewie w kierunku Łebna o długości ok. 180 mb, wykonanie zjazdów oraz pobocza.
Czytaj więcej...

Budowa chodnika w Głazicy na ul. Szklanej od skrzyżowania w Głazicy w kierunku Częstkowa – odcinek 145 mb

Zakres inwestycji obejmował budowę chodnika z kostki brukowej betonowej o powierzchni ok. 300 m2 oraz odwodnienia korpusu drogowego wraz ze studniami rewizyjnymi.
Czytaj więcej...