VII Powiatowo Gminny Plener Rzeźbiarski Łebno 2013

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w VII plenerze rzeźbiarskim do Łebna. Wszystkie szczegóły w załącznikach.
Czytaj więcej...

Wyniki po 8 turniejach GRAND PRIX SZEMUDA gry w karty BAŚKA

Zakończone zostały rozgrywki GRAND PRIX SZEMUDA gry w karty BAŚKA . W ośmiu turniejach wzięło 69 zawodniczek i zawodników. W dniu 30 czerwca 2013 r. w niedzielę nastąpi podsumowanie i wręczenie nagród dlA najlepszych drużun i graczy.
Czytaj więcej...

Konkurs „Piękna Wieś” – kolejna edycja

Wójt Gminy Szemud ogłosił kolejną edycję konkursu "Piękna Wieś". Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 29 maja 2013r.
Czytaj więcej...

Zmiana siedziby LGD Kaszubska Droga

Z dniem 27 maja 2013r. zmienił się adres siedziby Lokalnej Grupy Działania "Kaszubska Droga".
Czytaj więcej...

Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Koleczkowie na dz. nr nr 480/6

Zakres inwestycji obejmuje plac zabaw dla dzieci z montażem urządzeń zabawowych oraz siłownia zewnętrzna na nawierzchni trawiastej, budowę piłkochwytów, remont wiat zawodniczych i ławek oraz budowę trybun. Zostaną wykonane również schody terenowe z k...
Czytaj więcej...

Budowa chodnika przy drodze Kieleńska Huta – Osiny na długości ok. 240m. i szerokości 1,5m i 2m

Zakres inwestycji obejmuje budowę chodnika w Kieleńskiej Hucie o długości ok. 240 m i szerokości 1,5m i 2m. Wykonane zostanie również odwodnienie, wzmocnienie skarp i oznakowanie poziome.
Czytaj więcej...

Budowa oświetlenia ulicznego w Łebnie i Warznie gmina Szemud

Zakres inwestycji obejmuje budowę oświetlenia w msc. Łebno przy ul. Smażyńskiej - II etap (3 lampy) oraz budowę oświetlenia w msc. Warzno przy ul. Czeczewskiej (3 lampy)
Czytaj więcej...

VII Konkurs Piosenki Religijnej Łebno 2013

VII Konkurs Piosenki Religijnej Łebno 2013
Czytaj więcej...

VII Szemudzki Przegląd Orkiestr i Zespołów Detych 2013

Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie serdecznie zaprasza na wielkie wydarzenie muzyczne - VII Szemudzki Przegląd Orkiestr i Zespo0łów Dętych 2013
Czytaj więcej...

CISZA WYBORCZA

Informuję, że od północy z piątku na sobotę do godz. 22.00 w niedzielę obowiązuje cisza wyborcza, podczas której niedozwolone jest prowadzenie w jakikolwiek sposób kampanii na rzecz kandydatów na wójta.
Czytaj więcej...

Konferencja w Kielnie z udziałem Wiceministra Rolnictwa

W dniu 15 maja br. w Kielnie miała miejsce, zorganizowana przez Pomorską Izbę Rolniczą, konferencja p.t.: „Szanse rozwoju rolnictwa i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w perspektywie finansowej UE 2014-2020”.
Czytaj więcej...

Gmina uzyskała kolejne dofinansowanie

Gmina uzyskała zapewnienie dofinansowania zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Kamieniu, Szemudzie, Kowalewie i Dobrzewinie” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 3.005...
Czytaj więcej...

Rozbudowa boiska sportowego w Szemudzie i drogi dojazdowej – I etap

Zakres inwestycji obejmuje budowę ogrodzenia, piłkochwytów o dł. 42 m. każdy, oświetlenia boiska z 6 masztów na każdym z nich 3 kpl. naświetlaczy, przebudowa drogi dojazdowej (podbudowa z kruszywa łamanego, z wyłączeniem kostki betonowej) oraz wykona...
Czytaj więcej...

Gminne Obchody Dnia Strażaka – Szemud 2013

W bieżącym roku gospodarzem uroczystości gminnych obchodów Dnia Strażaka była Ochotnicza Straż Pożarna w Szemudzie.
Czytaj więcej...

Oferta Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie oferuje Państwu mozliwość zakupu publikacji z niektórych imprez.
Czytaj więcej...

Mistrzostwa Kaszub w Lësa Sportowego.

Zapraszamy na I Mistrzostwa Kaszub w LESA Sportowego.
Czytaj więcej...