Budowa oświetlenia ulicznego na ulicznego na ul. Pawła Hebla w miejscowości Bojano – lampy nr 2/2; 1/1; 3/1; 5/1; 7/1

Zakres inwestycji obejmuje budowę linii kablowej o długości 327 m z montażem pięciu lamp.
Czytaj więcej...

Plany modernizacji dróg w roku 2014

W przyszłorocznym budżecie uwzględnione zostało nowe rozwiązanie dotyczace modernizacji dróg z zastosowaniem płyt YOMB przy współudziale mieszkańców (oprócz zaplanowanych dróg asfaltowych).
Czytaj więcej...

Zimowe obowiązki właścicieli posesji

Ustawa o utrzymaniu czystosci i porządku w gminach mówi, że właściciele muszą dbać o czystość i porządek na swoich nieruchomościach.
Czytaj więcej...

Budowa traktu pieszo-jezdnego na ulicy pod Dębem w Częstkowie

Zakres inwestycji obejmuje budowę ciągu pieszo jezdnego z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.
Czytaj więcej...

Odśnieżanie – podział na rejony i wykonawcy

Poniżej zamieszczamy wykaz rejonów odśnieżania wraz z wyłonionym wykonawcą odśnieżania w danym rejonie.
Czytaj więcej...

Utwardzenie nawierzchni ul. A. Labudy w Szemudzie- szerokości 4,0m, długości 45m

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego oraz podsypce cementowo-piaskowej wraz z ustawieniem krawężników i kanalizacją deszczową.
Czytaj więcej...

VIII Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych

W Szemudzie odbył się VIII Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych. Wspaniałe kreacje aktorskie w wykonaniu młodych wykonawców to wspaniała uczta dla oka i ucha jaka miała miejsce w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie. Te kilka zd...
Czytaj więcej...

VII Szemudzkie Targi Artystyczne Boże Narodzenie 2013

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie zaprasza wszystkich mieszkańców naszej gminy, i nie tylko, na VII Szemudzkie Targi Artystyczne Boże Narodzenie 2013 do hali widowiskowo sportowej w Szemudzie.
Czytaj więcej...

Paulina Fopke-„Môłi Mésterk Kaszëbsczégo Pisënkù”.

9 listopada w Zespole Kształcenia i Wychowania w Szymbarku po raz dwunasty już, odbyło się Dyktando Kaszubskie.
Czytaj więcej...

Nowe połączenia autobusowe

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu z mieszkańców naszej gminy dokonano korekty w funkcjonowaniu komunikacji publicznej.
Czytaj więcej...

Zaproszenie na spotkanie wigilijne

Wójt Gminy p. Ryszard Kalkowski, kierownik GOPS w Szemudzie p. Barbara Kowalewska oraz Centrum Seniora "Barbara" w Szemudzie zapraszają spotkanie wigilijne.
Czytaj więcej...

Indywidualne i Drużynowe Szachowe Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Juniorów w Szemudzie

Szachy błyskawiczne królowały w hali widowiskowo - sportowej. W Szemudzie rozegrano Indywidualne i Drużynowe Szachowe Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Juniorów. Serdecznie zapraszamy na relacje w załączniku.
Czytaj więcej...

VIII Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej – SZEMUD 2014

Zapraszamy chóry i zespoły chóralne do udziału w kolejnej edycji Pomorskiego Festiwalu Pieśni Wielkopostnych - SZEMUD 2014
Czytaj więcej...

Wykonanie oświetlenia ul. Ponke w Bojanie

Zakres inwestycji obejmuje budowę linii kablowej wraz z montażem trzech latarni.
Czytaj więcej...

Modernizacja parkingu na dz. nr 256/2 w Szemudzie

Zakres inwestycji obejmuje modernizację parkingu przy kaplicy pogrzebowej w Szemudzie poprzez wykonanie warstw odsączających wraz z podbudową z kruszywa łamanego wraz z usytuowaniem krawężników na podsypce cementowo-piaskowej.
Czytaj więcej...

Sprzątamy azbest w Gminie Szemud

Sprzątamy azbest w Gminie Szemud
Czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej Kielno-Czeczewo w miejscowości Warzno na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną w Kierunku Czeczewa

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi gminnej Kielno-Czeczewo szerokości 6m w miejscowości Kielno i Warzno Gmina Szemud na długości 0,243 km wraz z budową zjazdów, odwodnieniem, uformowaniem pobocza i oznakowaniem.
Czytaj więcej...

Budowa chodnika przy ul. Spacerowej w Dobrzewinie

Zakres inwestycji obejmuje budowę chodnika z kostki betonowej o długości ok. 130m, przy ul. Spacerowej w Dobrzewinie
Czytaj więcej...

Karczemki w gronie najlepszych

Wieś Karczemki zajęła drugie miejsce w tegorocznej edycji "Piękna Wieś Pomorska 2013". Gratulujemy!
Czytaj więcej...