Budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu ulic: Partyzantów Koleczkowskich i Czynu 1000-Lecia w Kielnie

Zakres inwestycji obejmuje budowę linii kablowej wraz z montażem jednej lampy oraz szafki oświetleniowej.
Czytaj więcej...

Budowa ogrodzenia przy ul. Bursztynowej w Głazicy – 60m

Zakres inwestycji obejmuje montaż ogrodzenia z paneli systemowych o wysokości 1,2m wraz z montażem furtki oraz bramy wjazdowej dwuskrzydłowej.
Czytaj więcej...

Budowa oświetlenia ulicznego na ulicznego na ul. Pawła Hebla w miejscowości Bojano – lampy nr 2/2; 1/1; 3/1; 5/1; 7/1

Zakres inwestycji obejmuje budowę linii kablowej o długości 327 m z montażem pięciu lamp.
Czytaj więcej...

Budowa traktu pieszo-jezdnego na ulicy pod Dębem w Częstkowie

Zakres inwestycji obejmuje budowę ciągu pieszo jezdnego z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.
Czytaj więcej...

Utwardzenie nawierzchni ul. A. Labudy w Szemudzie- szerokości 4,0m, długości 45m

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego oraz podsypce cementowo-piaskowej wraz z ustawieniem krawężników i kanalizacją deszczową.
Czytaj więcej...

Wykonanie oświetlenia ul. Ponke w Bojanie

Zakres inwestycji obejmuje budowę linii kablowej wraz z montażem trzech latarni.
Czytaj więcej...

Modernizacja parkingu na dz. nr 256/2 w Szemudzie

Zakres inwestycji obejmuje modernizację parkingu przy kaplicy pogrzebowej w Szemudzie poprzez wykonanie warstw odsączających wraz z podbudową z kruszywa łamanego wraz z usytuowaniem krawężników na podsypce cementowo-piaskowej.
Czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej Kielno-Czeczewo w miejscowości Warzno na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną w Kierunku Czeczewa

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi gminnej Kielno-Czeczewo szerokości 6m w miejscowości Kielno i Warzno Gmina Szemud na długości 0,243 km wraz z budową zjazdów, odwodnieniem, uformowaniem pobocza i oznakowaniem.
Czytaj więcej...

Budowa chodnika przy ul. Spacerowej w Dobrzewinie

Zakres inwestycji obejmuje budowę chodnika z kostki betonowej o długości ok. 130m, przy ul. Spacerowej w Dobrzewinie
Czytaj więcej...

Ułożenie kabla pod oświetlenie przy ul. Kaszubskiej w Kielnie

Zakres inwestycji obejmuje budowę linii kablowej nN umożliwiającej zasilenie trzech lamp oświetlenia przy ul. Kaszubskiej w Kielnie (montaż i dostawa lamp po stronie mieszkańców).
Czytaj więcej...

Budowa zjazdu (45m2) oraz chodnika na długości 90 m , szerokości 1,5 m(135 m2) przy ul. Wiązowej w Dobrzewinie

Zakres inwestycji obejmuje budowę zjazdu (45m2) oraz chodnika na długości 90 m , szerokości 1,5 m(135 m2) przy ul. Wiązowej w Dobrzewinie.
Czytaj więcej...

Budowa oświetlenia przy ul. Jeziornej w Dobrzewinie

Zakres inwestycji obejmuje budowę linii kablowej umożliwiającej zasilenie trzech lamp oświetlenia przy ul. Jeziornej w Dobrzewinie.
Czytaj więcej...

Budowa drogi Kowalewo-Kamień (od Kowalewa w kierunku Rybarni)

Budowa drogi gminnej o szerokości 4m, długości ok. 500m wraz z budową zjazdów i podłączeniami do istniejących dróg poprzecznych.
Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej w Szemudzie dz. 810/25

Zakres inwestycji obejmuje budowę ok. 236 mb sieci wodociągowej wraz z 9szt. sięgaczy wodociągowych (ok. 12mb).
Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej w Kowalewie ul. Czereśniowa- II etap

Zakres inwestycji obejmuje budowę ok 198 mb. sieci wodociągowej wraz z 12 szt. sięgaczy wodociągowych.
Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej w Kamieniu ul. Melisowa – II etap

Zakres inwestycji obejmuje budowę ok 159mb sieci wodociągowej wraz z 7 sięgaczami(ok. 44 mb)
Czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej Szemud-Grabowiec, na dz. nr 277 we wsi Szemud oraz na części dz. nr 276 we wsi Szemud i na dz. nr 53 we wsi Grabowiec oraz na części dz. nr 51/1, 80/1, 80/2, 80/3, 85/2

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi o szerokości 4m na długości ok. 750 mb. Inwestycja obejmuje również budowę skrzyżowań i zjazdów na drogi poprzeczne oraz odwodnienie korpusu drogowego wraz z wykonaniem koryta na pobocze.
Czytaj więcej...

Budowa drogi ul. Szkolna w Jeleńskiej Hucie – I etap

Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi na odcinku o długości ok. 100 mb.
Czytaj więcej...

Budowa chodnika na ul. Kartuskiej od przystanku do ul. Chodzińskiego w Szemudzie na długości ok 82 m. i szerokości 2m

Zakres inwestycji obejmuje budowę 82 m. chodnika wzdłuż ul. Kartuskiej, na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu na ul. Chodzińskiego włącznie.
Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej w Dobrzewinie ul. Siewna – II etap

Zakres inwestycji obejmuje budowę ok. 463 mb sieci wodociągowej wraz z 20 sięgaczami wodociągowymi (ok. 86 mb długości)
Czytaj więcej...