Zaproszenie na spotkanie z Wójtem w Częstkowie

Wójt Gminy Szemud zaprasza wszystkich mieszkańców Częstkowa i okolic na spotkanie, które odbędzie się w świetlicy przy OSP Częstkowo.
Czytaj więcej...

Niższe stawki podatku od autobusów

Przypominamy, że w dniu 3 lutego br. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego uchwała nr LII/500/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie obniżenia wysokości stawek podatku od środków transportowych....
Czytaj więcej...

Wspomnienie o Wójcie Zbigniewie

Rok temu, 22 lutego 2013r. zmarł nagle Zbigniew Engelbrecht, Wójt Gminy Szemud w latach 2001-2013.
Czytaj więcej...

Sprzątamy azbest w Gminie Szemud

W ramach pierwszej akcji związanej ze zbiórką odpadów zawierających azbest odnotowaliśmy praktycznie 100 % zadowolenie mieszkańców, którzy zdecydowali się złożyć wnioski dotyczące zbiórki i utylizacji zalegającego na ich posesji azbestu. Widząc n...
Czytaj więcej...

Podział płyt yomb

Informujemy, że zgodnie z podanym terminem 14.02.2014 zakończyliśmy przyjmowanie wniosków na płyty Yomb na utwardzenie dróg zakupionych przez gminę, które będą układane przy udziale mieszkańców deklarujących swój wkład finansowy w robociznę wraz z p...
Czytaj więcej...

Podłączenia do kanalizacji

Gorąco zachęcamy do wykonywania podłączeń. Korzystanie z kanalizacji jest bardziej ekonomiczne dla mieszkańców ponieważ za 1m3 ścieków opłata wynosi 5,99 zł brutto, natomiast przy wywozie wozem asenizacyjnym minimum 13 zł za m3.
Czytaj więcej...

Porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

W dniu 14.02.2014 r., po zakończeniu negocjacji Porozumienia ZIT, Wójt Gminy Szemud wraz ze wszystkimi członkami Związku ZIT (36 członków JST),wziął udział w uroczystym podpisaniu Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorial...
Czytaj więcej...

Harmonogram zebrań wiejskich w roku 2014

Ustalony został harmonogram tegorocznych zebrań wiejskich.
Czytaj więcej...

Wizyta w hali sportowej w Bojanie

Zgodnie z zaproszeniem przez Wójta przedstawicieli klubów sportowych działających na terenie Gminy Szemud w dniu 10 lutego 2014 roku mieli oni możliwość zwiedzenia obiektu, który jest na etapie wyposażania i planowany jest do przekazania Gminie w lip...
Czytaj więcej...

Spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych

W związku z podjętą przez Wójta decyzją w sprawie objęcia zarządzania i administrowania wszystkimi obiektami sportowymi na terenie Gminy Szemud przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji (jeden gospodarz), w dniu 4 lutego 2014 roku odbyło się -...
Czytaj więcej...

Wykorzystywanie świetlic oraz sal OSP

Kierując się ogłoszoną wcześniej polityką jawności i przejrzystości, Wójt Gminy Szemud w dniu 3 lutego 2014 roku wydał Zarządzenie w sprawie regulaminu, określającego zasady korzystania oraz wynajmowania świetlic wiejskich oraz sal OSP na terenie Gmi...
Czytaj więcej...

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny

W dniach 31 stycznia i 1 lutego 2014r. z inicjatywy Wójta wszyscy pracownicy Urzędu Gminy Szemud, Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji wzięli udział w wyjeździe szkoleniowo-integr...
Czytaj więcej...

Niższe stawki podatku od autobusów

W dniu 3 lutego br. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego uchwała nr LII/500/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie obniżenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Czytaj więcej...

Wylosowano nagrody w „Konkursie meldunkowym”

W dniu 3 lutego 2014 roku o godzinie 17.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbyło się losowanie nagród spośród mieszkańców Gminy Szemud, którzy w okresie od 1 do 31 grudnia 2013 roku dokonali w Urzędzie Gminy Szemud zgłoszenia pobytu stałego lu...
Czytaj więcej...