Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie – etap II

Na przedmiot zamówienia składa się zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granic posesji oraz tłocznej o łącznej długości ok. 8,9 km i ok. 7 szt. przepompowni ścieków w miejscowościach Dobrze...
Czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej we wsi Zęblewo

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi na odcinku od km 0+000 do km 0+120 (dł. ok. 120 mb.) o szer. 3,00 m dz. Nr 67 Roboty do zrealizowania w ramach przedmiotowego zadania: a) roboty przygotowawcze, b) podbudowa, c) roboty nawierzchniowe, d) ...
Czytaj więcej...

Budowa drogi Będargowo – Zęblewo (zakończenie)

Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi Będargowo -Zęblewo na odcinku 438 mb w tym 232 mb - szer. 4 m. i 206 mb - szer. 3,20 m. Zadanie inwestycyjne obejmuje: a) roboty przygotowawcze, b) podbudowy, c) nawierzchnie, d) zjazdy i skrzyżowania, e) odwod...
Czytaj więcej...

Przebudowa drogi nr 151019G Kamień – Kowalewo (zakończenie)

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi nr 151019G Kamień - Kowalewo na odcinku 682 mb i szer. 4 m. Inwestycja obejmuje następujące elementy: a) roboty przygotowawcze, b) koryto i podbudowa, c) nawierzchnia, d) pobocza, e) zjazd, f)geodezja powyk...
Czytaj więcej...

Przebudowa drogi w Donimierzu ul. Otalżyńska

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi w Donimierzu ul. Otalżyńska na odcinku 500 mb i szer. 4 m. Inwestycja obejmuje: a) roboty przygotowawcze, b) podbudowy, c) nawierzchnie, d) zjazdy i skrzyżowania, e) odwodnienie korpusu drogowego - rów odwa...
Czytaj więcej...