Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku szkoły podstawowej w Bojanie

Zakres robót obejmował budowę wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej kocioł VIESSMAN WERKE typu PAROMAT SIMP wraz z wymianą palnika olejowego na wentylatorowy palnik gazowy z przystosowaniem go do spalania gazu ziemnego wysokometanowego. Ponadto...
Czytaj więcej...

Wykonanie instalacji gazowej dla budynku szkoły w Koleczkowie przy ul. Wejherowskiej 24

Zakres robót obejmował budowę instalacji gazowej zasilającej kocioł gazowy BROTJE L180c - Logo Bloc zlokalizowany w kotłowni wraz z wymianą palnika olejowego na wentylatorowy palnik gazowy z przystosowaniem go do spalania gazu ziemnego wysokometa...
Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej w Szemudzie dz. 238/…

Zakres robót obejmował wykonanie sieci wodociągowej na odcinku 86 mb wraz z 4 kpl. przyłączy, węzłem hydrantowym oraz odtworzenie nawierzchni drogowej z tłucznia kamiennego na powierzchni 800m2.
Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej w Szemudzie ul. Czeladnicza

Zakres robót obejmował wykonanie 207 mb sieci wodociągowej wraz z 11 kpl. przyłączy, 2 kpl. węzłów hydrantowych oraz odtworzenie nawierzchni drogowej z tłucznia kamiennego na powierzchni 800m2.
Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej w Częstkowie ul. Przetoczyńska

Zakres robót obejmował wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Przetoczyńskiej w Częstkowie na odcinku 135 mb wraz z odgałęzieniami oraz 2 kpl. węzłów hydrantowych.
Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej w Częstkowie ul. Lipkowa – etap II

Zakres robót obejmował wykonanie sieci wodociągowej na odcinku 1216 mb wraz z przyłączami, 8 kpl. węzłów hydrantowych raz odtworzenie nawierzchni drogowej z tłucznia kamiennego na powierzchni 800m2.
Czytaj więcej...

Rozbudowa Placu Zabaw przy Wiejskim Ośrodku Kulturyw Szemudzie- etap II

- altana - nawierzchnia utwardzona - plac pod altaną - nawierzchnia z kostki betonowej - chodniki - nawierzchnia bezpieczna z płytek gumowych - plac okrągły - nawierzchnia trawiasta - plac prostokatny - instalowanie urządzeń zabawowych dla dziec...
Czytaj więcej...

Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" przy szkole podstawowej w Częstkowie

Zakres inwestycji obejmował: a) Projektowane zagospodarowanie terenu: - plac zabaw - umocnienia poboczy - żywopłot - ogrodzenie b) Zestawienie powierzchni opracowania o 499,12 m2: - umocnienia poboczy 54,98 m2 - trawa 120,66 m2 - teren plac...
Czytaj więcej...