Dzień Babci i Dziadka w Wiejskim Ośrodku Kultury w Kielnie

Dzień Babci i Dziadka w Wiejskim Ośrodku Kultury w Kielnie
Czytaj więcej...

Odmulanie rowu w Bojanie

W ostatnim czasie przeprowadzono odmulanie rowu w Bojanie, stanowiącego dopływ rzeki Kacza.
Czytaj więcej...

Odśnieżanie chodników

Odśnieżanie chodników należy do właścicieli przyległych do nich nieruchomości. W formie ciekawostki pokazujemy rozwiązanie z Donimierza.
Czytaj więcej...

Turniej badmintona w Szemudzie

W niedzielę dnia 19 stycznia 2014 r. rozegrano w hali widowiskowo - sportowej w Szemudzie turniej badmintona w grach
Czytaj więcej...

XV Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Gniewinie

W sobotę 18 stycznia br. odbył się XV Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich. Uczestników Turnieju, Koła Gospodyń które wygrały turnieje gminne, gościła Gmina Gniewino w swoim Centrum Kultury i Bibliotece. Naszą Gminę reprezentowało KGW Leśno....
Czytaj więcej...

Konkurs tematyczny LGD Kaszubska Droga

LGD Kaszubska Droga ogłasza kolejny konkurs tematyczny w ramach działania "Małe Projekty".
Czytaj więcej...

Gospodarka odpadami – wstępne podsumowanie

Szanowni Mieszkańcy! Mija pół roku od kiedy gminy odpowiedzialne są za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nadchodzi czas wstępnych podsumowań.
Czytaj więcej...

Inwestycje w Gminie Szemud ruszyły ,,z kopyta”

W związku z uchwaleniem w dniu 19.12.2013 r. budżetu na rok 2014 Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji rozpoczął przygotowania do realizacji zadań z wykazu zadań inwestycyjnych.
Czytaj więcej...

Wiata przystankowa w Kamieniu wyremontowana

Wichura, która w dniu 9 stycznia br. powaliła sporo drzew, nie oszczędziła również wiaty przystankowej w Kamieniu.
Czytaj więcej...

Ferie zimowe w Gminie Szemud

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie zaprasza dzieci i młodzież do uczestnictwa w czasie ferii zimowych w zajęciach przygotowanych przez naszych instruktorów.
Czytaj więcej...

VII Turniej Wiejskich Ośrodków Kultury Szemud 2014

Zapraszamy do hali widowiskowo - sportowej w Szemudzie w czasie ferii zimowych w dniu 23 stycznia 2014 r. w godz. 11.00 - 13.30 na VII Turniej WOK-ów. Turniej do wspaniała zabawa dla uczestników jak i kibiców. Wręczenie nagród laureatom konkursu "Świ...
Czytaj więcej...

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Szemud ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szemud w roku 2014
Czytaj więcej...

VIII Gminny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich

W dniu 11 stycznia br. w Wiejskim Ośrodku w Kielnie odbyły się gminne eliminacje Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich, w którym wzięły udział trzy koła: KGW Leśno, KGW Przetoczyno oraz KGW Szemud.
Czytaj więcej...

Turniej piłki nożnej halowej MDP OSP roztrzygnięty

W dniu 11.01.2014 w hali widowiskowo - sportowej w Szemudzie odbył się Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Turniej rozgrywany corocznie zorganizował
Czytaj więcej...

Budowa dróg (Osiedle EKOLAN) wraz z układem kanalizacji burzowej z wyłączeniem ulicy Jeziornej w Dobrzewinie

Zakres inwestycji obejmuje wytyczenie trasy drogi ok 0,73 km. Przedmiotowa droga zostanie wykonana z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z ustawieniem krawężników i oporników oraz wykonanie ławy zapierającej z betonu. Ponadto zak...
Czytaj więcej...

Ferie w Bibliotece

W związku ze zbliżającymi się feriami szkolnymi podajemy informację nt. zajęć w czasie ferii, organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Szemud.
Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne projektu Planu transportowego

Miasto Gdynia informuje, że został opracowany dokument pn.: "Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gdyni oraz miast i gmin objętych porozumieniami komunalnymi na lata 2014-2025", który w okresie od 18 stycznia do 7 lutego ...
Czytaj więcej...

Piec-kominek w budynku komunalnym w Kamieniu

W budynku komunalnym w Kamieniu, zajmowanym przez Stowarzyszenie "Wspólna Ścieżka", przeprowadzono prace remontowe w zakresie zmiany systemu grzewczego.
Czytaj więcej...

Spotkanie świąteczne w Kielnie

W dniu 28 grudnia 2013 roku w restauracji "Gosia" w Kielnie odbyło się spotkanie świąteczne, zorganizowane przez Stowarzyszenie "Wspólna Ścieżka".
Czytaj więcej...

Podsumowanie „Konkursu Meldunkowego”

Z końcem minionego roku zakończył się ogłoszony przez Wójta konkurs meldunkowy. Z zadowoleniem odnotowaliśmy duże zainteresowanie pośród naszych mieszkańców.
Czytaj więcej...