Odwodnienie i utwardzenie ulic na osiedlu w Łebnie – kontynuacja

Zadanie dotyczy przebudowy drogi - 80 m asfaltu i 25 m ciągu pieszo - jezdnego o szerokości nawierzchni 4,00 m.. - nawierzchnia asfaltowa ok. 360 m2 - nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm – ok. 100 m2 - odwodnienie korpusu drogowego- śc...
Czytaj więcej...

Utwardzenie płytami yomb dróg w msc. Kielno

Zadanie dotyczy utwardzenia płytami yomb n/w dróg: – ul. Bursztynowa 600 szt. yomb o szer. nawierzchni 3 m. – ul. Łąkowa 837 szt. yomb o szer. nawierzchni 4 m – ul. Matejki 520 szt. yomb o szer. nawierzchni 3 m. z terminem wykonania do 14.12....
Czytaj więcej...

Modernizacja ul. Strażackiej w Łebnie

Zadanie dotyczy wykonania warstwy ścieralnej oraz wiążącej z betonu asfaltowego grubości odpowiednio 4cm i 5 cm – 232 m2; - kostka betonowa koloru czerwonego gr. 8cm - zjazdy: 41m2 - chodnik z kostki betonowej koloru szarego 6cm - 165m2 - oznakowa...
Czytaj więcej...

Uporządkowania gospodarki wodnej na terenie Aglomeracji Gdynia w części położonej na terenie Gminy Szemud

Zadanie dotyczy modernizacji sieci wodociągowej na trasie Bojano – Koleczkowo - sieć wodociągowa wykonana zostanie z rur PEHD100, zgrzewanych doczołowo o długości łącznej L=1153 m oraz Budowy zbiornika retencyjnego żelbetowego wody  500 m3 ( moderniz...
Czytaj więcej...

Uporządkowania gospodarki wodnej na terenie Aglomeracji Gdynia w części położonej na terenie Gminy Szemud – zad. 2

Zadanie dotyczy Modernizacji systemu wodociągowego poprzez budowę pompowni strefowej ze zbiornikiem retencyjnym wraz z rurociągami towarzyszącymi wod - kan i pozostałą infrastrukturą towarzyszącą w Bojanie w rejonie ulic Czynu 1000 – lecia i Malinowe...
Czytaj więcej...

Uporządkowania gospodarki wodnej na terenie Aglomeracji Gdynia w części położonej na terenie Gminy Szemud – zad. 3

Zadanie dotyczy przebudowy i modernizacji stacji podnoszenia ciśnienia wody w Koleczkowie przy ul. Leśnej na dz. 219/3
Czytaj więcej...

Utwardzenie płytami yomb dróg w msc. Koleczkowo

Zadanie dotyczy utwardzenia płytami yomb n/w dróg: – ul. Hipiczna 2025 szt. yomb o szer. nawierzchni 4 m. – ul. Sarnia Góra 2400 szt. yomb o szer. nawierzchni 4 m. – ul. Północna 714 szt. yomb o szer. nawierzchni 4 m. – ul. Wczasowa 1200 szt....
Czytaj więcej...

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ul. Jeziornej w msc. Karczemki

Zadanie dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej S4 – S7 – 87 m. oraz odgałęzienia / przyłącza kanalizacyjne – 15,5 m. z terminem wykonania do 30.06.2015 r.
Czytaj więcej...

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kielno (rejon ul. Jeziornej), gm. Szemud

Zadanie dotyczy budowy sieci wodociągowej PE100, SDR17, Dz110 – 286,0 m; przewiert sterowany HDD wykonany z rur dwuwarstwowych PERC100, SDR17 – 47,0m; sieć wodociągowa PE100, SDR17, Dz 90 – 184,0m; odgałęzienia wodociągowe PE100, SDR17, Dz 40-24,0 m ...
Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej do działek nr 365/… w miejscowości Karczemki, gm. Szemud

Zadanie dotyczy budowy sieci wodociągowej PE110 L=714 m, oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 mm L=204 m z terminem wykonania do 17.06.2015 r.
Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej w Szemudzie ul. Moczydła, Czeladnicza i Tadeusza Mazowieckiego

Zadanie dotyczy budowy sieci wodociągowej PE90 L = 460 m z terminem wykonania do 17.06.2015 r.
Czytaj więcej...

Utwardzenie płytami yomb dróg w msc. Karczemki

Zadanie dotyczy utwardzenia płytami yomb n/w dróg: – ul. Gdańska 1188 szt. yomb o szer. nawierzchni 4 m. – ul. Jeziorna 5020 szt. yomb o szer. nawierzchni 4 m i 5 m – ul. Pomarańczowa 1303 szt. yomb o szer. nawierzchni 4 m. z terminem wykonani...
Czytaj więcej...

Przebudowa ul. Spacerowej w msc. Rębiska

Zadanie dotyczy przebudowy drogi o szerokości 2 x 2,5m i długości ok. 100 m. z terminem wykonania do 27.07.2015 r.
Czytaj więcej...

Utwardzenie płytami yomb dróg w msc. Bojano

Zadanie dotyczy utwardzenia płytami yomb n/w dróg: – ul. Starowiejska 3360 szt. yomb o szer. naw. 4 m. – ul. Kruszyńskiego 2000 szt. yomb o szer. naw. 3 m. – ul. Spokojna 347 szt. yomb o szer. naw. 4 m. – ul. Szczęśliwa 963 szt. yomb o szer....
Czytaj więcej...

Przebudowa drogi ul. Tartacznej w Bojanie

Zadanie dotyczy przebudowy 125 m drogi o szerokość nawierzchni asfaltowej 6,00 i 5,00 m. z terminem wykonania do 28.06.2015 r.
Czytaj więcej...

Przebudowa drogi ul. Starowiejskiej w Bojanie

Zadanie dotyczy przebudowy 70,00 m drogi o szerokość nawierzchni asfaltowej 5,00 m. z terminem wykonania do 28.06.2015 r.
Czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej w Dobrzewinie ul. Chłopska

Zadanie dotyczy przebudowy 300 m drogi o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,00 m. z terminem wykonania do 06.10.2015 r.
Czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej we wsi Kielno ul. Jeziorna

Długość całkowita przebudowywanej drogi 620,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 5,00 m. z terminem wykonania do 11.10.2015 r.
Czytaj więcej...

Modernizacja drogi Warzno – Czeczewo

Zadanie dotyczy modernizacji drogi na odcinku 1265,00 m, w tym cięcie oraz rozebranie nawierzchni bitumicznych ok. 759 m2. z terminem wykonania do 23.08.2015 r.
Czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej w Jeleńskiej Hucie ul. Otalżyńska

Zadanie dotyczy przebudowy drogi 620,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,00 m. z terminem wykonania do 07.11.2015 r.
Czytaj więcej...