Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Szemud z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Szemud z organizacjami pozarządowymi
Czytaj więcej...

Gmina Szemud uzyskała ponad 8,5 mln dofinansowania

Czytaj więcej...

Informacja nt. realizacji „Programu Utwardzania Dróg Gminnych Płytami Yomb” Stan na dzień 12 maja 2017 roku

„Program Utwardzania Dróg Gminnych Płytami Yomb” powstał z inicjatywy przez wójta Ryszarda Kalkowskiego w 2013 roku i realizowany jest corocznie w okresie jesiennym. Obecnie gmina przystępuje do realizacji jego 4 edycji. Przypominamy, że Program zakł...
Czytaj więcej...

LGD Kaszubska Droga ogłasza nabór wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozw...
Czytaj więcej...

Trwają prace drogowe

Trwają prace drogowe. Na drodze gminnej Karczemki-Tuchom wykonano konserwację poboczy drogi wraz z zebraniem piasku. Bogdan Hewelt
Czytaj więcej...

Decyzja w sprawie rozpoczęcia realizacji Trasy Kaszubskiej S6 podjęta, ale w ograniczonym zakresie

W piątek 19 maja br. zapadła decyzja o rozpoczęciu drugiego etapu postępowania przetargowego dotyczącego budowy drogi ekspresowej S6 /Trasy Kaszubskiej/. W Wejherowie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa , odpowiedzialny za...
Czytaj więcej...

Bieżące prace drogowe

W ostatnim tygodniu zrealizowano kolejne bieżące prace w zakresie utrzymania dróg: w Szemudzie, ul. Armatowskiego – odtworzenie biegu drogi i utwardzenie gruzem droga Kielno – Koleczkowo – konserwacja poboczy drogi Bogdan Hewelt
Czytaj więcej...

ZUS w Wejherowie zaprasza płatników składek na bezpłatne szkolenie

W dniu 26.05.2017 r. w Inspektoracie ZUS w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 294 odbędzie się bezpłatne szkolenie dla płatników składek na temat: Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FP i FGŚP przez osoby rozpoczynające...
Czytaj więcej...

Stypendia pomostowe

Poniżej zamieszczamy informację na temat stypendiów pomostowych oraz regulamin ich przyznawania. Program stupendium Regulamin przyznawania stypendium
Czytaj więcej...

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Bojańskiej i Siewnej w msc. Dobrzewino oraz ul. Polnej w msc. Szemud

Czytaj więcej...

Dzień Dawcy Szpiku

Zapraszamy do udziału w poniższej akcji!
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie

Wójt Gminy Szemud ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Szemudzie z siedzibą przy ul. Szkolnej 4, 84 – 217 Szemud, której organem prowadzącym jest Gmina Szemud. Szczegóły w poniższym załączniku: Ogłoszenie o konkur...
Czytaj więcej...

Przetarg na: Wykonanie zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń szkoły podstawowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szemudzie na przedszkole

Czytaj więcej...

Przetarg na: Wykonanie 28 projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Czytaj więcej...

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie Trasy Kaszubskiej

Z ostatnich informacji, jakie dotarły do Urzędu Gminy w Szemudzie wynika, że Zarząd Stowarzyszenia Samorządowego S6 pismem z dnia 7 marca 2017 r. wystąpił do Wiceprezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego i Ministra Infrastruktury i Budownict...
Czytaj więcej...

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy w Szemudzie  PRZYPOMINA,  że odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w terminie  27.05.2017 r. – 31.05.2017 r. Szczegóły w załączniku poniżej. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – informacja
Czytaj więcej...

Przerwa w dostawie wody

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. informuje, że z powodu awarii na sieci wodociągowej we wsi Szemud nastąpiła czasowa przerwa w dostawie wody od godz.11.00. Przerwa w dostawie wody obejmuje ul. Aleksandra Labudy od nr 1 do 12 włącz...
Czytaj więcej...

Wójt Gminy Szemud ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej Hucie, ul. Szkolna 5, 84-217 Jeleńska Huta, której organem prowadzącym jest Gmina Szemud.

Wójt Gminy Szemud ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej Hucie, ul. Szkolna 5, 84-217 Jeleńska Huta, której organem prowadzącym jest Gmina Szemud. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Je...
Czytaj więcej...

Wójt Gminy Szemud ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie, ul. Kartuska 25, 84 – 217 Łebieńska Huta, której organem prowadzącym jest Gmina Szemud.

Wójt Gminy Szemud ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie, ul. Kartuska 25, 84 – 217 Łebieńska Huta, której organem prowadzącym jest Gmina Szemud. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Pods...
Czytaj więcej...

Przetarg na: Świadczenie usług transportowych polegających na dowozie uczniów ze szkół na terenie Gminy Szemud na wyjazdowe zajęcia edukacyjne w Trójmieście i Wejherowie wraz z kursem powrotnym w ramach projektu pn. ”3.2.1. START! Podnosimy jakość edukacji ogólnej w Gminie Szemud”

Czytaj więcej...