Utwardzenie płytami jumb ul. Chodzińskiego w Szemudzie i wjazdu na ul. Lipkową w Częstkowie

Zadanie dotyczy przebudowy dróg: Szemud – ul. Chodzińskiego odcinek 180 m o szer. 3 m. – 1075 szt. płyt oraz Częstkowo - zjazd ul. Lipkowa odcinek 106 m o szer. 4 m. - 600 szt. płyt
Czytaj więcej...

Utwardzenie ul. Jeziornej w Kielnie

Zadanie dotyczy przebudowy drogi na odcinku 375,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,50 m.
Czytaj więcej...

Utwardzenie płytami jumb ul. Dworska i Słoneczna w msc Leśno, Na Zagajnik w msc. Kowalewo oraz ul. Grilowa i Ogniskowa w msc. Szemudzka Huta

Zadanie dotyczy przebudowy dróg: a) Leśno – ul. Dworska i Słoneczna odcinek 164 m o szer. 4 m. 50 m o szer. 3 m – łącznie 1105 szt. płyt b) Leśno – ul. Dworska i Słoneczna II - odcinek 36 m o szer. 4m. - 190 szt. płyt c) Kowalewo – ul. Na Zagajnik...
Czytaj więcej...

Przebudowa ulicy Kartuskiej w msc. Kowalewo

Zadanie dotyczy przebudowy drogi na odcinku 260,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,00 m. oraz wykonania nakładki asfaltowej o grubości 4 cm, - 200,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,00 m- 800 m2
Czytaj więcej...

Utwardzenie ul. Strażackiej w Łebnie

Zadanie dotyczy przebudowy drogi na odcinku 560,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,50 m.
Czytaj więcej...

Modernizacja ulicy Bursztynowej w Głazicy

Zadanie dotyczy przebudowy drogi na odcinku 300,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,00 m
Czytaj więcej...

Utwardzenie nawierzchni ulicy Szwajcarskiej w Zęblewie

Zadanie dotyczy przebudowy drogi na odcinku 350,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 3,00 m.
Czytaj więcej...

Modernizacja ulicy Okrężnej w Jeleńskiej Hucie

Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej na odcinku 180,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,00 m.
Czytaj więcej...

Przebudowa i rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Szemud w Bojanie i Koleczkowie w ramach „Programu modernizacji infrastruktury sportowej 2016”

Zadanie dotyczy budowy boiska w Bojanie z trawy syntetycznej oraz budowy boiska w Koleczkowie o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej wykonanej na nieprzepuszczalnej podbudowie z asfaltobetonu
Czytaj więcej...

Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szemudzie

Zadanie dotyczy rozbudowy istniejącego budynku szkoły o nowy element zabudowy
Czytaj więcej...