Przetarg na: Modernizacja ul. Sikorskiego w Kielnie

Przetarg na: Modernizacja ul. Spacerowej w Rębiskach

Przetarg na: Adaptacja poddasza budynku szkoły w Koleczkowie

Przetarg na: Budowa boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal w Częstkowie

Postępowanie na: Budowa oświetlenia drogowego ul. Siewna w msc. Dobrzewino, ul. Wrzosowa w msc. Jeleńska Huta i ul. Kryształowa w msc. Kamień

Przetarg na: Wykonywanie bieżących napraw dróg gminnych o nawierzchniach utwardzonych i gruntowych w roku 2018 – II post.

Przetarg na: Rozbudowa ulicy Warszawskiej w Bojanie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – droga gminna nr 151013G relacji Bojano – Gdynia Wiczlino

Przetarg na: Dostawa 27.000 szt. płyt JUMB na potrzeby utwardzenia dróg

Przetarg na: Modernizacja ul. Jeziornej w Jeleńskiej Hucie

Przetarg na: Utwardzenie ul. Letniskowej w Kielnie