Przetarg na: Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej, i sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Szemud ( Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano ) – Kontrakt 3 ( w ramach Projektu POIS.02.03.00-00-0169/16 )

Przetarg na: Wykonywanie bieżących napraw dróg gminnych o nawierzchniach utwardzonych i gruntowych w roku 2018 – III post.

Przetarg na: Utwardzenie nawierzchni ul. Przez Las w Grabowcu i Kamieniu

Przetarg na: Utwardzenie ul. Wygoda w Przetoczynie – II post.

Postępowanie na: Budowa oświetlenia drogowego ul. Siewna w msc. Dobrzewino, ul. Wrzosowa w msc. Jeleńska Huta i ul. Kryształowa w msc. Kamień