Przetarg na: Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej, i sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Szemud ( Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano ) – Kontrakt 3 ( w ramach Projektu POIS.02.03.00-00-0169/16 )

Przetarg na: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w msc. Przetoczyno

Przetarg na: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w msc. Szemud

Przetarg na: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w msc. Bojano

Przetarg na: Utwardzenie nawierzchni ul. Cegielnia w Będargowie

Przetarg na: Utwardzenie ul. Sportowej w Koleczkowie

Przetarg na: Budowa chodnika przy ul. Ks. Tomaszewskiego w Szemudzie

Przetarg na: Wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Szemud