Przetarg na: Budowa i przebudowa drogi gminnej ul. Tredera i ul. Szkolnej w Kielnie

Przetarg na: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koleczkowo w Gminie Szemud – Kontrakt 2 ( w ramach Projektu POIS.02.03.00-00-0169/16 )

Przetarg na: Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej, i sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Szemud ( Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano ) – Kontrakt 3 ( w ramach Projektu POIS.02.03.00-00-0169/16 )