Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Gen. Andersa, Dębowa, F. Bieszke, Hippiczna oraz Wczasowa w msc. Koleczkowo

Przetarg na: Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej, i sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Szemud ( Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano ) – Kontrakt 3 ( w ramach Projektu POIS.02.03.00-00-0169/16 )

Przetarg na: Modernizacja ul. Strażackiej w Łebnie oraz utwardzenie nawierzchni ul. Szwajcarskiej w Zęblewie

Przetarg na: Dostawa autobusu dla potrzeb gminy Szemud

Przetarg na: Rozbudowa ulicy Warszawskiej w Bojanie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – droga gminna nr 151013G relacji Bojano – Gdynia Wiczlino

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Lipowa, Pawła Hebla, Szkolna, Zdrojowa i Stawna, Ziołowa oraz Folwarczna w msc. Bojano

Przetarg na: Budowa ścieżki dydaktyczno- rekreacyjnej Szemud- Kamień

Przetarg na: Dostawa autobusu dla potrzeb Gminy Szemud

Przetarg na: Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej, i sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Szemud ( Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano ) – Kontrakt 3 ( w ramach Projektu POIS.02.03.00-00-0169/16 )

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Donimierska w msc. Częstkowo, oraz ul. Wygoda w msc. Przetoczyno

Przetarg na: Utwardzenie płytami jumb ul. Przejazdowej w msc. Szemudzka Huta, ul. Na Zagajnik w msc. Kowalewo oraz ul. Słonecznej w msc. Leśno

Przetarg na: Budowa i przebudowa drogi gminnej ul. Tredera i ul. Szkolnej w Kielnie

Przetarg na: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koleczkowo w Gminie Szemud – Kontrakt 2 ( w ramach Projektu POIS.02.03.00-00-0169/16 )

Przetarg na: Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej, i sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Szemud ( Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano ) – Kontrakt 3 ( w ramach Projektu POIS.02.03.00-00-0169/16 )

Przetarg na: Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej, i sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Szemud ( Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano ) – Kontrakt 3 ( w ramach Projektu POIS.02.03.00-00-0169/16 )

Przetarg na: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w msc. Przetoczyno

Przetarg na: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w msc. Szemud

Przetarg na: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w msc. Bojano

Przetarg na: Utwardzenie nawierzchni ul. Cegielnia w Będargowie

Przetarg na: Utwardzenie ul. Sportowej w Koleczkowie