Przetarg na: Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności Gminy Szemud i jednostek organizacyjnych oraz OSP

Przetarg na: Dostawa oleju napędowego i benzyny na potrzeby Urzędu Gminy w Szemudzie

Przetarg na: Odśnieżanie chodników i placów w msc. Koleczkowo, Bojano, Dobrzewino oraz Karczemki

Przetarg na: Rozbudowa, doświetlenie i doposażenie istniejących punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szemudzie i Kielnie w gminie Szemud” – realizacja inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj.