Komunikat dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Szanowni Mieszkańcy! Mając na uwadze na przepisy określone w art.5 ust.1 pkt 3b oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz Regulaminu ...
Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bojanie

Wójt Gminy Szemud ogłasza Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bojanie Ogłoszenie konkursowe
Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne

PMW_STAN_20200728102625246
Czytaj więcej...

Fundusz sołecki na rok 2021

Przedstawiamy Państwu kwoty dostępne dla poszczególnych sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego (ustawowego), przewidziane na przyszły rok budżetowy. Przypominamy, że warunkiem skorzystania z tych środków jest złożenie w terminie do 30 września wniosku ...
Czytaj więcej...

Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Szemud

Czytaj więcej...

Święto Policji

Czytaj więcej...

III Szemudzkie Dni Dziedzictwa Kulturowego

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie radością pragnie poinformować o niezwykłym wydarzeniu. W tym roku, mimo wielkich trudności związanych z pandemią, odbędą się III Szemudzkie Dni Dziedzictwa Kulturowego. GCKSiR w Szemudzie otrzyma...
Czytaj więcej...

Ostrzeżenie IMGW 20.07.2020

2020 07 20 – PMPN_WPM_PDF
Czytaj więcej...

Konkurs meldunkowy – informacja o losowaniu nagród za drugi kwartał 2020 roku

Szanowni Mieszkańcy! Wójt Gminy informuje, że dnia 27.07.2020 r. o godz. 15: 00 odbędzie się publiczne losowanie nagrody za drugi kwartał 2020 roku w ogłoszonym konkursie meldunkowym w Sali Narad (budynek B). Wszystkich zainteresowanych, którzy spełn...
Czytaj więcej...

Fantasy World – nowa płyta Tomasza Perza

Fantasy World – nowa płyta Tomasza Perza. Relacja filmowa:
Czytaj więcej...

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Zarządzenie w sprawie rozstrzygniecia otwartego konursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego
Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko dyrektora ZS-P w Koleczkowie

Konkurs na stanowisko dyrektora ZSP Koleczkowo
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora szkoły w Bojanie

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora szkoły w Bojanie Ogłoszenie o konkursie na dyrektora szkoły w Bojanie
Czytaj więcej...

Bitwa o wozy TRWA!!!

Zachęcamy Mieszkańców Gminy Szemud, do wzięcia udziału w wyborach prezydenckich 12 lipca 2020 r. W związku z II turą wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło drugą turę akcji „Bitwa o wo...
Czytaj więcej...

Konkurs fotograficzny „Polska smakuje”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa rozpoczął nabór do konkursu fotograficznego „Polska smakuje”. Celem konkursu jest promowanie produktów rolnych i żywnościowych, w tym szczególnie ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych. Konkurs ma charakter otwa...
Czytaj więcej...

Zapraszamy na kąpielisko w Kamieniu

Zapraszamy na kąpielisko w Kamieniu
Czytaj więcej...

Historyczny Mural – 1920 Polskie Zwycięstwo dla Wolności i Europy -konkurs dla NGO

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs pn. HISTORYCZNY MURAL – 1920 POLSKIE ZWYCIĘSTWO DLA WOLNOŚCI EUROPY. Dzięki konkursowi można otrzymać dotacje na działania patriotyczno-edukacyjne i wykonanie muralu upamiętniającego 100. rocznicę Bitwy ...
Czytaj więcej...

Porozumienie dla Kultury – konkurs dla twórców kultury

Poniżej zamieszczamy pismo zawierające „Apel do samorządu pomorskiego oraz instytucji kultury województwa pomorskiego” i „Prośbę do samorządu pomorskiego oraz instytucji kultury województwa pomorskiego” Apel i zaproszenie PdKP...
Czytaj więcej...

Bitwa o Głosy – kampania na rzecz głosowania w wyborach

Bitwa o Głosy – kampania na rzecz głosowania w wyborach – relacja filmowa:
Czytaj więcej...