W dniu 8 maja 2015 roku w Hali widowiskowo-sportowej w Szemudzie uroczyście obchodzono
jubileusz 10-lecia Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie. Wśród gości
obecne były władze samorządowe na czele z panią Aleksandra Perz – Przewodniczącą Rady Gminy Szemud i
panem Ryszardem Kalkowskim – Wójtem Gminy Szemud. Obecni byli także: pan Władysław Hirsch – radny
Powiatu Wejherowskiego, ks. prałat Franciszek Rompa – Dziekan Dekanatu Kielno, ks. dr hab. Robert
Kaczorowski oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek samorządowych, szefowie
organizacji społecznych i instytucji kulturalnych, prezesi klubów
sportowych, artyści rzeźbiarze i malarze, sponsorzy, przyjaciele Centrum.
Na początku uroczystości wszystkich przybyłych gości oraz bohaterów spotkania tj. pracowników
Centrum, powitał pan Bogusław Napieralski – Dyrektor Centrum. W przemówieniu okolicznościowym – Pan
Dyrektor podkreślił, że Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie jest instytucją przez
duże „I”. Powiedział m.in. – „ Przez 10 lat stworzyliśmy bazę sportową, która służy realizacji własnych
pomysłów, służy wszystkim instytucjom, klubom i stowarzyszeniom w
naszej Gminie. Jako Centrum działamy dwutorowo: kultura i sport, ale przy realizacji tak
wielu zamierzeń łączymy się, optymalnie wykorzystując siły i środki jakimi dysponujemy (…) .W ciągu
minionej dekady zorganizowaliśmy ponad 1500 różnorodnych imprez kulturalnych, sportowych czy
rekreacyjnych, nie licząc imprez, gdzie byliśmy instytucją wspierającą. Bezpośrednio w tych
wydarzeniach brało udział ponad 10 tys. osób. Tak duża ilość uroczystości, imprez i zawodów sportowych
świadczy o niezwykłym wykorzystaniu potencjalnych sił jakimi dysponuje Centrum. Zarówno hala sportowa,
a dziś już dwie, ośrodki kultury w Kielnie, Łebnie i Szemudzie, nasz wspaniały ambasador kultury
kaszubskiej – Zespół Regionalny „Koleczkowianie”, czy nasze małe kaszubskie muzeum w Łebnie, dzień po
dniu dbają o rozwój naszej kultury i sportu. Pozostałe nasze atuty to boisko ORLIK w Szemudzie oraz
zarząd nad pięcioma boiskami piłkarskimi i pięcioma placami zabaw na terenie naszej Gminy (…).
Jubileusz nasz ma dwa wymiary. Pierwszy wymiar to okazja do wspomnień i refleksji.
Ale jest też drugi wymiar – zachęcający do spojrzenia w przyszłość. Przed nami już niedługo kolejne
turnieje i wielkie imprezy (…) ”. Kontynuując przemówienie pan Bogusław Napieralski z dumą stwierdził
– „ … jestem szefem dobrego, sprawnie działającego zespołu ludzi, instruktorów i pracowników
administracyjnych, którzy przy tak dużych działaniach jak organizacja festiwali, koncertów, biegów
przełajowych, wystaw, plenerów artystycznych, dożynek, wielkich turniejów sportowych i innych dużych
imprez potrafią się zmobilizować, odłożyć swoje prywatne sprawy kosztem swojego czasu wolnego i ciężko
pracują dla dobra naszych mieszkańców… im należą się szczególne podziękowania.”
Po wystąpieniu okolicznościowym wszyscy pracownicy GCK,SiR w
Szemudzie otrzymali z rąk Wójta Gminy Szemud i Dyrektora Centrum nagrody i pamiątkowe
dyplomy. Następnie życzenia dla Dyrektora Bogusława Napieralskiego i jego współpracowników złożyły
władze samorządowe na czele z Przewodniczącą Aleksandrą Perz i Wójtem Ryszardem
Kalkowskim, a po nich ustawiła się duża kolejka pozostałych gości – pragnących złożyć gratulacje
Jubilatom.
Następnie odbyła się część artystyczna. Jaka pierwsza wystąpiła bardzo liczna, bo 25 – osobowa
grupa dzieci Koła gitarowego działająca przy GCK,SiR w Szemudzie pod
kierunkiem Kariny Treder. Praca Koła jest znakomitym przykładem jak doskonale rozwijane są młode
talenty w naszej Gminie. Kolejny występ, to wspaniały pokaz Koła tanecznego działającego przy WOK-u
Kielno pod kierunkiem Roberta Chichłowskiego. W następnej kolejności odbył się koncert nowo powołanego
zespołu – Orkiestry Dętej Gminy Szemud pod kierunkiem Andrzeja Łysko. W trakcie koncertu z
towarzyszeniem orkiestry wystąpiła Asia Kalkowska, która pięknie zaśpiewała pieśń kaszubską pt. „Hej,
tu ù nas, na Kaszëbach. Kolejny punkt programu to występ dziecięcej pary tanecznej: Karmen
Kaczmarczyk i Daniela Dobrowolskiego. Jest to para mistrzowska trenowana przez Kacpra Zakowicza. Ich
występ bardzo zachwycił gości. W dalszym ciągu odbył się pokaz karate w wykonaniu zawodników Klubu
Sportowego GOKKEN pod kierunkiem Pawła i Patryka Wendt.
Na zakończenie imprezy wystąpiła gwiazda wieczoru – Zespół Regionalny „Koleczkowianie” pod
kierunkiem Tadeusza Dargacza. Występ zespołu został, jak zawsze, nagrodzony przez publiczność
gromkimi brawami.
Podczas całej imprezy odbywała się prezentacja multi medialna ukazującą dokonania Centrum.
Ponadto w hali prezentowana była wystawa fotograficzna dokumentująca 10 lat działalności Centrum oraz
wystawa obrazów i rzeźb poplenerowych.
W sympatycznej atmosferze rozpoczęła się część towarzyska wieczoru. Wszyscy goście zostali
zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez panie z KGW Szemud.
Nastrój jubileuszu skłaniał Jubilatów i wielu gości do wspomnień. W
gwarze rozmów często słychać było: „A czy pamiętasz…?” Pozostały wspomnienia i piękne wpisy w
kronice, lecz wieczór ten przeminął bezpowrotnie jak wszystkie poprzednie w naszym życiu. Za kilka lat
zapytamy: „A czy pamiętasz 10-lecie Centrum?”
Leszek
Walkowiak

Podziękowania
Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym przyjaciołom za przekazane z okazji naszego Jubileuszu życzenia,
gratulacje, prezenty i kwiaty.
Szczególnie dziękujemy Pani Aleksandrze Perz Przewodniczącej – Rady Gminy Szemud oraz wszystkim
radnym, Panu
Wójtowi Ryszardowi Kalkowskiemu, Pani Joannie Panek oraz
wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Szemud,
Księdzu Prałatowi Franciszkowi Rompa – Dziekanowi Dekanatu Kielno,
Księdzu dr hab. Robertowi Kaczorowskiemu – Proboszczowi Parafii Szemud,
Panu Władysławowi Hirsch – radnemu Powiatu Wejherowskiego,
Pani dr Halinie Pietkun – Kierownikowi NZOZ „Nasze Zdrowie” w Szemudzie,
Pani Iwonie Piastowskiej – Dyrektorowi i pracownikom Biblioteki Publicznej Gminy Szemud,
Pani Joannie Kułaga – Dyrektorowi Zespołu Szkól w Kielnie,
Panu Tomaszowi Stein – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej Hucie,
Pani Sylwii Niklas i Zarządowi Banku Rumia Spółdzielczego,
Pani Hannie Garbowskiej i Klubowi Szachowemu „Gambit” Szemud,
Pani Teresie Szymańskiej i Paniom z KGW Szemud,
Pani Marii Król i Paniom z KGW Będargowo
Pani Adeli Wenzel i Paniom z KGW Leśno
Pani Aleksandrze Osiczko i Paniom z KGW Koleczkowo,
Pani Halinie Barbarze Szymańskiej, Pani Kindze Żórańskiej i wszystkim artystom.
Dziękujemy także za pamiątkowe wpisy do kroniki i miłe słowa Pani
Przewodniczącej Aleksandrze Perz, Panu Wójtowi Ryszardowi Kalkowskiemu oraz Pani Kierownik Barbarze
Siemek-Pawłowskiej.
Bogusław Napieralski
Dyrektor GCK,SiR w Szemudzie
wraz z pracownikami

Galeria

Załączniki