Uchwała Nr XXVI / 210 / 2008 Rady Gminy Szemud
z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół
oraz granic ich obwodów

Załączniki