W związku z uruchomieniem od 1 stycznia 2016 r. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, informujemy o miejscach i terminach świadczenia takiej pomocy na terenie naszego powiatu.

W naszej gminie świadczenie pomocy prawnej odbywać się będzie dwa razy w tygodniu:
we wtorki od 11.30 do 15.30
w czwartki od 8.00 do 12.00

Biuro prawne mieści się w pok. nr 22 (budynek B Urzędu Gminy Szemud przy ul. Kartuskiej 13 w Szemudzie).

Zapraszamy.

Nieodpłatne porady prawne przysługują osobom fizycznym, które:
1) posiadają Kartę Dużej Rodziny;
2) są kombatantami, ofiarami represji wojennych;
3) posiadają legitymację weterana;
4) posiadają przyznane świadczenie z pomocy społecznej;
5) nie ukończyły 26 lat;
6) ukończyły 65 lat,
7) w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Więcej na ten temat: http://www.bip.powiat.wejherowo.pl/Article/id,504.html

 

Załączniki