W dniu 11.01.2016 odbyło się spotkanie władz Gminy Szemud z przedsiębiorcami naszej gminy w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie. Spotkanie zostało zorganizowane pod przewodnictwem Wójta Pana Ryszarda Kalkowskiego. Wójt otworzył spotkanie, powitał zaproszonych gości oraz naszych przedsiębiorców, którzy dość licznie przybyli na spotkanie. W pierwszej części spotkania zaproszeni goście wygłosili referaty w których informowali o swoich osiągnięciach, metodach działania niezbędnych we współpracy pomiędzy władzami i przedsiębiorcami oraz przekazali informacje dotyczące ułatwień w prowadzeniu biznesu.
Pierwszą prelekcję wygłosili reprezentanci Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Pan Prezes Zarządu Alan Aleksandrowicz i Dyrektor Piotr Bonin. Tematem wystąpienia było powołanie i funkcjonowanie Gdańskiej Stefy Biznesu przy ul. Budowlanych . Prelegenci przedstawili model kreowania i funkcjonowania biznesu na styku Miasto Gdańsk a duże i małe przedsiębiorstwa .
Druga prelekcja dotyczyła funkcjonowania pomocy dla przedsiębiorczości w Gdyni. Funkcjonowanie pomocy Miasta Gdyni dla przedsiębiorców przedstawiła Pani Agata Żurek kierownik Referatu Obsługi Inwestora oraz Panią Monikę Antkowiak z Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Panie reprezentowały Panią Prezydent Miasta Gdyni Katarzynę Gruszecką- Spychałę. Bardzo istotną informacją dla naszych przedsiębiorców jest to, iż Gdyńskie Centrum zaoferowało bezpłatną pomoc w wielu dziedzinach dla naszych mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą lub tych, którzy zamierzają dopiero rozpocząć działalność gospodarczą.
Trzecim prelegentem był Zastępca Dyrektora Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Pan Jarosław Szponarski. Tematem jego wystąpienia był opis modelu współpracy lokalnych władz z inwestorami w specjalnych strefach biznesu.
Następnie wystąpił Pan Tomasz Magulski z Wydziału Rozwoju i Programów Europejskich ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Pan Magulski przedstawił możliwości pomocy Starostwa Powiatowego dla młodych przedsiębiorców w oparciu o Programy Unijne . Zapewnił zebranych przedsiębiorców o specjalnie przychylnym traktowaniu początkowego biznesu przez władze Powiatu Wejherowskiego.
W dalszej kolejności wystąpił przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania „ Kaszubska Droga” Pan Arkadiusz Pasiuk. Pan Pasiuk zaprezentował możliwości wsparcia lokalnej przedsiębiorczości poprzez fundusze unijne w wysokości 6 milionów zł. Są to fundusze ,które można wykorzystać w wielu dziedzinach w obrębie działania LGD „Kaszubska Droga”
Ostatnią prelekcję wygłosił Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Dialogu Społecznego Pan Włodzimierz Szordykowski. Pan pełnomocnik udzielił cennych rad dotyczących funkcjonowania biznesu w Województwie Pomorskim oraz w skali całego kraju.
Po tych wystąpieniach głos zabrał Wójt Gminy Pan Ryszard Kalkowski przedstawiając w skrócie sytuację lokalnego biznesu oraz jego przyszłości w związku z budową trasy szybkiego ruchu S6 .
Po części związanej z wystąpieniami reprezentantów władz samorządowych i organizacji wspierających lokalną przedsiębiorczość nastąpiła dyskusja oraz pytania z sali.
Nasi przedsiębiorcy interesowali się możliwościami zatrudnienia i szkolenia nowych pracowników. Poruszali problemy komunikacyjne w kontekście lokalizacji ich zakładów pracy. Interesowały ich problemy podatkowe z uwzględnieniem możliwości zwolnień z określonych obciążeń z uwagi na rozwój ich działalności. Zostali poinformowani przez Panią Skarbnik o finansach Gminy ,które mają związek z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Spotkanie zakończył Wójt Gminy dziękując za udział przedsiębiorcom oraz zaproszonym gościom. Uczestnicy podziękowali Wójtowi za zorganizowanie spotkania. Po spotkaniu w prywatnych rozmowach wyrażono zainteresowanie kontynuacją tego rodzaju paneli dyskusyjnych poświęconych przedsiębiorczości. Urząd Gminy Szemud na pewno będzie takie spotkania kontynuował uważając, ze są one pożyteczne i mogą praktycznie pomóc naszym przedsiębiorcom.

Andrzej Bukowski

>> GALERIA ZDJĘĆ <<