Gminny Dom Kultury w Linii serdecznie zaprasza do udziału w konkursach organizowanych w ramach V Festiwalu Kultury Kaszubskiej – Strzepcz, 6 lipca 2014 roku.:

1. Maskotka V Festiwalu Kultury Kaszubskiej”

2. Baner z Hasłem promującym Lokalną Grupę Działania KASZUBSKA DROGA”

Prace konkursowe należy dostarczyć do GDK w Linii do 20 czerwca 2014r.

Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród odbędzie się podczas V Festiwalu Kultury Kaszubskiej w Strzepczu.

Załączniki