Zakres:

 • Przebudowano drogę na odcinku 260,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,00 m. Konstrukcja nawierzchni składa się z następujących warstw:
  – warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm,
  – nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych    warstwa wiążąca asfaltowa AC16W o grubości 4 cm,
  – nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC11S -warstwa ścieralna asfaltowa o grubości 4 cm,
  – zjazdy i skrzyżowania technologia j.w. – 30 m2
  – pobocza do 2 x 0,80 m,
  – korytka ściekowe – 85 m.
 • Ułożenie nakładki:
  – oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni- 800 m
  – siatka wzmacniająca do nawierzchni asfaltowych- 800 m
  – nawierzchnia asfaltowa z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowo- żwirowych AC11W- warstwa wiążąca asfaltowa o grubości 4 cm, – 200,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,00 m- 800 m2
  – nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowo- żwirowych warstwa ścieralna asfaltowa AC11S- o grubości 4 cm,- 200 m- 800,00 m2
 • termin wykonania do 19.07.2017 r.

Stan realizacji

W dniu 09.06.2017 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 191.661,12 zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria