Rada Nadzorcza
Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Spółka z o. o. w Szemudzie
ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego w formie konkursu na stanowisko:
Prezesa Zarządu Spółki
Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Spółka z o. o. w Szemudzie

 

Ogłoszenie

Regulamin Konkursu