Urząd Gminy w Szemudzie informuje, że w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa i przebudowa drogi gminnej ul. Tredera i ul. Szkolnej w Kielnie” na czas prowadzonych robót zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu w obu kierunkach z wyłączeniem pojazdów budowy.
Planowany termin zamknięcia drogi to: 16.08.2018 r. – 23.11.2018r.

Roman Chustak