Wójt Gminy Szemud
ogłasza konkurs na najwyższa frekwencję wyborczą
w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.