Urząd Gminy Szemud zaprasza mieszkańców gminy w dniu 12 grudnia 2018r. godz. 17:00 do sali korekcyjnej GCKSiR w Szemudzie (ul. Szkolna 4a) na spotkanie p.n.:
Ekologicznie, ekonomicznie, wspólnie” – kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca działań proekologicznych Gminy Szemud, zasad segregowania odpadów komunalnych, zasad funkcjonowania PSZOK-ów przeprowadzona w celu zwiększenia świadomości i zachowań proekologicznych mieszkańców.
Realizowanego w ramach instrumentu elastyczności dla realizowanego przez Gminę projektu „Rozbudowa, doświetlenie i doposażenie istniejących punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szemudzie i Kielnie” dofinansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dorota Kleina