Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że od 01 kwietnia 2019 roku na mocy Zarządzenia Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o. o. (w sprawie wprowadzenia cennika usług dodatkowych nie objętych taryfą za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków) świadczymy kompleksowe usługi w zakresie robót wodociągowo-kanalizacyjnych.

Na mocy tego zarządzenia :
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. wprowadza cennik usług dodatkowych nie objętych taryfą za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Pracownicy Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o. o. wykonują usługi dodatkowe nie objęte taryfą za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zlecenia wewnętrznego Prezesa Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o. o. lub Z- cy Kierownika ds. sieci i urządzeń wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia lub zlecenia wysłanego pocztą elektroniczną.
Wykonanie usług będzie rozliczane wg ustalonego cennika.
Zapłata za wykonaną usługę dodatkową nie objętą taryfą za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków płatna jest na podstawie wystawionej przez GPK Szemud Sp. z o. o. faktury.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Z- cy Kierownika ds. sieci i urządzeń w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Szemud Sp. z o. o.
Jeżeli nasz mieszkaniec jest zainteresowany wykonaniem szybkiej, precyzyjnej, profesjonalnej jak i kompleksowej usługi dzięki której uzbroi swoją posesję w media wod-kan proszony jest do biura GPK Szemud w Szemudzie przy ul. Szkolnej 5.

Godziny pracy GPK Szemud:
pn. 07:30-17:00
wt.-czw. 07:30-15:30
pt. 07:30-14:00

Bartosz Pionk
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud sp. z o.o.