W związku z poborem próbek wody wykonanym zgodnie z harmonogramem przez pracowników Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie w dniu 6 sierpnia 2019 roku w celu wykonania bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku Jezioro Wysoka – Wycztok w miejscowości Kamień tutejszy Urząd przekazuje informację, iż woda w kąpielisku jest przydatna do kąpieli.

W załączeniu:

Bieżąca ocena jakości wody z dnia 9 sierpnia 2019 r.

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska