Zakres

Zakres inwestycji obejmował przebudowę, wyremontowanie oraz przystosowanie pomieszczeń w dawnym budynku komunalnym na cele przedszkolne. Wymieniono instalację elektryczną i sanitarną. Utworzono podjazd dla wózków inwalidzkich oraz wyposażono sale zajęć oraz szatnie.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 08.05.2012 r. Roboty zostały odebrane w dniu 08.08.2012 r.

Źródła dofinansowania

Brak.

Galeria