Akcja krwiodawstwa w Kielnie pn. „Podaruj krew, uratuj życie!” – relacja filmowa: