Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. informuje o kolejnej akcji przewonienia gazu ziemnego pn.: ,,JESIEŃ 2019”

Akcja przewonienia gazu ziemnego ,,JESIEŃ 2019”