Przypomnienie informacji dotyczącej akcji zimowej.

1. Koordynatorem pełniącym bezpośredni nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg na terenie gminy Szemud jest podinspektor Urzędu Gminy ds. drogownictwa Pan Bogdan Hewelt – tel. Służbowy 676-44-34 kom. 665-866-688 dla rejonów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 14.(część wschodnia gminy od Kamienia) oraz Pan Kamil Kanczkowski – tel- służbowy 676-44-50, kom. 605126026 dla rejonów 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. (część zachodnia gminy od Kamienia)

2. Koordynatorami pracy sprzętu na drogach sołeckich i przypisanych do sołectw dróg gminnych jest sołtys danej wsi. Potwierdza on również dzienne drogowe karty pracy sprzętu.
Numery telefonów które przypominamy poniżej znajdują się również na stronie gminy w zakładce Urząd Gminy/Sołectwa/Sołtysi kadencji 2011-2015.
3. Telefony sołtysów wsi:

1. Będargowo Hewelt Bronisław tel. 885168000

2. Bojano Korbolewski Wojciech tel. 885327000

3. Częstkowo Łazorczyk Beata tel. 885698000

4. Dobrzewino Walkusz Eugeniusz tel. 885721600

5. Donimierz Polaszek Zdzisław tel. 885728000

6. Głazica Nowicka Maria tel. 885738000

7. Grabowiec Baranowska Beata tel. 885746000

8. Jeleńska Huta Potrykus Kazimierz tel. 885768000

9. Kamień Bojke Edmund tel. 885786000

10. Kielno Wenzel Wiesława tel. 885796000

11. Kieleńska Huta Potrykus Mariusz tel. 885797000

12. Koleczkowo Barkowski Jan tel. 885798000

13. Kowalewo Parchem Jerzy tel. 885826000

14. Leśno Parchem Ryszard tel. 885928000

15. Łebno Bryla Beata tel. 885947000

16. Łebieńska Huta Wilczewski Wojciech tel. 885948000

17. Przetoczyno Skwarło Halina tel. 885956000

18. Rębiska Bieszke Antoni tel. 885967000

19. Szemud Draws Stanisław tel. 885968000

20. Szemudzka Huta Hirsz Danuta tel. 885978000

21. Warzno Hopa Wiesław tel. 887568000

22. Zęblewo Miotk Roman tel. 887687000