Aktualizacja 28.11.2016 r.

W związku z aktualizowanym harmonogramem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, termin ogłoszenia drugiego etapu przetargu w formule „Projektuj i Buduj” został przesunięty na luty 2017 r. Zaktualizowany harmonogram został umieszczony w zakładce „Harmonogram Inwestycji”. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że termin może ulec jeszcze zmianie.

Harmonogram Inwestycji nowy

Planowany harmonogram prac i czynności związany z etapem przygotowania i realizacji Inwestycji aktualny na dzień 28.09.2016r:

termin podpisania Umowy na wykonanie Koncepcji Programowej – 13.03.2015r.
• termin ogłoszenia przetargu w systemie „Projektuj i Buduj” – 30.09.2015r.
• termin spotkań informacyjnych – listopad, grudzień 2015r.
• termin wykonania Koncepcji Programowej – 04.2016r.
• termin odebrania Koncepcji Programowej – 07.2016r.
• planowany termin podpisania Umowy z Wykonawcą robót w systemie „Projektuj
i Buduj” – 09.2017r.
• planowany termin wykonania Projektu Budowlanego – 07.2018r.
• planowany termin uzyskania Decyzji ZRID – 12.2018r.
• planowany termin rozpoczęcia ustalania wartości odszkodowań dla
wywłaszczanych nieruchomości – 12.2018r.
• planowany termin rozpoczęcia robót – 12.2018r.
• planowany termin oddania do ruchu – 07.2021r.

1699882-przebieg-obwodnicy-metropolitalnej