W związku z pojawiającymi się przypadkami niewłaściwego korzystania z urządzeń kanalizacji sanitarnej uprzejmie przypominamy, że sieć kanalizacyjna służy do odprowadzania ścieków gospodarczo-bytowych z gospodarstw domowych i nie może być używana jako śmietnik.


Mieszkańcy traktują sieć kanalizacyjną jak składowisko odpadów, do którego można wrzucić dosłownie wszystko, np. śmieci, szmaty, wilgotne chusteczki itp.


Usunięcie zablokowania kosztuje od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Mieszkańcy, którzy wrzucają odpady do sieci kanalizacyjnej nie tylko narażają Gminę Szemud na dodatkowe koszty, ale i fundują swoim sąsiadom zalane piwnice i łazienki.

Odpady wrzucone do kanalizacji sanitarnej często prowadzą do uszkodzenia pomp przepompowni, czyli specjalnych obiektów, które tłoczą ścieki do oczyszczalni ścieków.


W związku z powyższym apeluję do świadomości mieszkańców o to, by nie traktowali kanalizacji sanitarnej jako składowiska odpadów.


Ryszard Kalkowski
Wójt Gminy Szemud

Galeria

Załączniki