Szanowni mieszkańcy!Apelujemy do wszystkich mieszkańców i użytkowników dróg gruntowych na terenie gminy Szemud o zachowanie ostrożności podczas codziennego korzystania z nich, dostosowania prędkości i korzystania z zasady ograniczonego zaufania (mimo równej nawierzchni może być miejsce bardzo nierówne).
Tegoroczna zima, która – mamy nadzieję – już się kończy i panujące obecnie warunki atmosferyczne pozwalają na prowadzenie prac w miejscach nieprzejezdnych lub o utrudnionym przejeździe (koleiny dziury , błoto), w ramach bieżącego utrzymania dróg, które polegają na równaniu i nawożeniu kruszywem tj. gruzem mielonym, tłuczniem kamiennym oraz mieszanką żwirową.
Zaczynamy realizować program utwardzania dróg poprzez układanie płyt yomb. Powstaną nowe odcinki asfaltowe. Gmina robi wszystko, aby stan dróg stale ulegał poprawie, ale nie zwalnia to Państwa z zachowania szczególnej ostrożności podczas poruszania się nieutwardzonymi drogami gminnymi.Referat Gospodarki Komunalnej