UWAGA!
Termin dostarczenia list poparcia dla budowy Trasy S6 (w załączniku poniżej) został wydłużony

do piątku 25.11.2016r.


 

W dniu 17.11.2016 r w auli Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku, z inicjatywy Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, odbyła się konferencja w sprawie ostatnich doniesień medialnych, w których przedstawiciele rządu odkładają budowę drogi ekspresowej S6 na bliżej nieokreśloną przyszłość. Konferencja miała być wspólnym głosem w tej sprawie.

Nie ma wątpliwości, że droga S6 jest inwestycją ważną nie tylko dla naszej Gminy, o czym wielokrotnie informowaliśmy, ale dla całego Pomorza czy Polski. Bez jej budowy nie będzie możliwy rozwój gospodarczy i społeczny ziemi wejherowskiej, a także słupskiej, bytowskiej i lęborskiej.
Droga S6 to kluczowa inwestycja dla rozwoju komunikacyjnego północnej Polski, a jej modernizacja to istotny czynnik sprzyjający rozwojowi obszarów tego Regionu, a w szczególności gmin położonych w obrębie przebiegu trasy.

Stanowiska poparcia budowy drogi ekspresowej S6 kilka dni temu przyjęły: Rada Miejska w Słupsku, Rada Powiatu Słupskiego, Rada Miasta Ustka i Rada Gminy Potęgowo

W konferencji, w której wziął udział Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski, został uroczyście podpisany apel samorządowców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Do apelu mogli dołączyć się wszyscy mieszkańcy.

Do niniejszej informacji załączamy druk apelu, który będzie można uzupełnić podpisami i dostarczyć do kancelarii Urzędu Gminy. Zebrane listy poparcia będą dostarczone do Urzędu Marszałkowskiego do dnia 22 listopada br.
W załączeniu również stanowisko Parlamentarnego Zespołu na rzecz budowy drogi ekspresowej S6 Szczecin – Gdańsk.

Romuald Przybyt

Stanowisko Parlamentarnego Zespołu na rzecz budowy drogi ekspresowej S6 Szczecin-Gdańsk
Lista poparcia