Przypominamy, że producentom świń, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń przysługuje pomoc finansowa.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta trzody chlewnej. Formularz wniosku dostępny jest również w biurach powiatowych Agencji.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl.
Pismo w przedmiotowej sprawie skierował do Urzędu Gminy w Szemudzie również Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie, z treścią którego można się zapoznać na stronie: szemud.pl / zakładka aktualności

Referat Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska