Poniżej zamieszczamy Raport z przeprowadzonych działań w projekcie, realizowanym przez uczniów szkoły w Kielnie, a finansowanym przez WFOŚiGW, pn. „Badajmy by lepiej chronić dla przyszłych pokoleń – jezioro w Bożance” w ramach konkursu „BADACZE NIEZNANYCH JEZIOR”.

Załączniki