Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej oraz Urząd Gminy Szemud informują, że w okresie od kwietnia do czerwca 2019 r. przeprowadzone zostaną badania marketingowe na temat „Preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gminy Szemud”. Badania na zlecenie MZKZG realizować będzie firma PBS Sp. z o.o. z Sopotu.
Wyniki badań będą wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji dotyczących obsługi transportowej gminy, ze szczególnym uwzględnieniem transportu zbiorowego.
Jeżeli do Państwa gospodarstwa domowego przyjdzie ankieter w poszukiwaniu osoby spełniającej kryteria określone w próbie badawczej, uprzejmie prosimy o jego życzliwe przyjęcie i udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu. Interesują nas wypowiedzi wszystkich osób, w tym także niekorzystających z usług transportu zbiorowego. Ankieter będzie miał w widocznym miejscu umieszczony identyfikator ze zdjęciem.
Liczymy na Państwa zaangażowanie i z góry serdecznie dziękujemy za zgodę na przeprowadzenie wywiadu.
Jeżeli chcą Państwo się z nami skontaktować w celu zgłoszenia uwag dotyczących sposobu pracy ankietera lub w jakiejkolwiek innej sprawie dotyczącej badań, prosimy o kontakt telefoniczny z Metropolitalnym Związkiem Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej pod nr 58 342 25 00 lub e-mail: sekretariat@mzkzg.org.

Plakat informacyjny MZKZG

Informacja prasowa MZKZG