Urząd Statystyczny w Gdańsku informuje, że w dniach od 1 do 17 marca 2017 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa, tj. Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S).

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:
• samodzielnie wypełnienie formularza przez Internet w dniach 1-5 marca 2017 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl,
• rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 6-17 marca 2017 r.
• rozmowę z ankieterem statystycznym w trakcie wywiadu bezpośredniego w dniach 6-17 marca 2017 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:
• samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach 1-9 marca 2017 r. dostępnego na stronie: https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa,
• rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 10-17 marca 2017 r.

logo-us__